Ulica Očaktanum: Nastavak radova do spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića

Nakon sanacije i asfaltiranja dijela ulice Očaktanum, od spoja sa ulicom Mejlijina (kod vrtića 'Biseri') do spoja sa ulicom Kovači, nastavljeni su radovi na preostalom dijelu – do spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića gdje je danas počelo asfaltiranje jednog dijela. Ulica se radi kroz dvije faze kako bi se omogućilo neometano funkcionisanje saobraćaja i spriječile velike gužve.

Ovo je prvi put da se ova ulica kompletno sanira, što će mnogo značiti za njene stanovnike, ali i sve druge koji je koriste.

Ulica Očaktanum se nalazi na spoju mjesnih zajednica Kovači i Medrese, veoma je prometna i duga je oko 550 metara. Do sada je završeno 350 metara ulice, a preostalih 200 metara radi se parcijalno, skidanje starog i postavljane novog asfalta. Važno je naglasiti da je asfaltiranju prvog dijela prethodilo uklanjanje stare podloge nakon čega je BH Telecom izvršio sanaciju svoje mreže, a KJKP “Vodovod i kanalizacija“ intervenisalo je na svojim instalacijama.

Radove izvodi konzorcij 'OXA' – 'DEMUS' iz Sarajeva, a ovaj projekat je dio sporazuma Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu u vrijednosti višoj od 1,4 miliona KM. Radovi u ulici Očaktanum koštat će 199.000 KM.