Na Kovačima počela sanacija ulice Miščina

Počeo je projekat sanacije 166 metara ulice Miščina koja pripada mjesnoj zajednici Kovači. Ovaj projekat je dio sporazuma Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta će se izdvojiti više od 1,4 miliona KM. Za stanovnike mjesne zajednice Kovači i Medrese to će značiti novi asfalt na tri veoma važne saobraćajnice, a to su: Očaktanum (radovi u toku), Mišćina i Halilbašića gdje će radovi ukupno koštati oko 354.000 konvertibilnih maraka, a izvodi ih konzorcij 'OXA' – 'DEMUS' iz Sarajeva.

Trenutni radovi

Kada su u pitanju trenutni radovi u ulici Miščina, iz nadležne Službe za investicije i komunalne poslove Općine kazali su sljedeće:

„Mašine su na terenu i vrše uklanjanje starog, dotrajalog asfalta. Nakon toga, slijede radovi na sanaciji slivnika i šahtova, ravnanje i tamponiranje terena i na kraju završno asfaltiranje saobraćajnice“.

Velika ulaganja i prošle godine na Kovačima

Na Kovačima su i prethodnih godina bila značajna ulaganja u infrastrukturu. Podsjetimo, samo prošle godine ovdje je realizovan veliki projekat rekonstrukcije kompletne ulice Kovači, od Podkovača (od Čekrekčijine džamije), preko platoa Kovači, ulice Ploča sve do spoja sa ulicom Mustafe Dovadžije. Osim toga, na Kovačima je prošle godine urađena i potpuno nova kaldrma u Nadmlinima, te saniran kaldrmisani trotoar u ulici Jekovac. Važno je spomenuti da je prošle godine na Kovačima sagrađeno i savremeno košarkaško igralište sa koševima za uličnu košarku i mini tribinama za gledaoce, u ulici Nadmlini.