Novi asfalt na još jednom dijelu ulice Jarčedoli

Asfaltiran je i treći dio ulice Jarčedoli, koja je jedna od najdužih ulica u Starom Gradu i proteže duž cijelog naselja Jarčedoli. Sa svim svojim krakovima, te slijepim dijelovima, ulica Jarčedoli je duga više od tri kilometra i 300 metara.

Upravo zbog njene frekventnosti i važnosti u ovogodišnjem budžetu planirana je sanacija oštećenih dijelova, čime će se poboljšati uslovi života velikog broja građana.

Prvo je saniran i asfaltiran dio ulice kod broja 80, dužine 90 metara, nakon čega je urađena djelimična sanacija od broja 93, dužine 120 metara.

Danas su završeni radovi na asfaltiranju dijela ulice kod broja 74. Na ovoj lokaciji površine 590 metara kvadratnih ugrađeno je oko 80 tona asfalta.

Sanacija na sve tri lokacije podrazumijevala je uređenje, nasipanje tampona, ravnanje i nabijanje terena, izradu bankina, podizanje/nivelaciju postojećih šahtova i hidranata od cementnog betona, te završno asfaltiranje.

Svi ovi radovi koštali su oko 63.000 konvertibilnih maraka, a u potpunosti ih je finansirala Općina Stari Grad Sarajevo. Izvođač radova je konzorcij Oxa-Demus iz Sarajeva.