Nastavlja se postavljanje i sanacija zaštitnih ograda za sigurnost pješaka i vozača

I ove godine nastavljaju se aktivnosti na postavljanju rukohvatnih i putnih odbojnih ograda u Starom Gradu u cilju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

Prema informacijama Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad, prethodnih dana nove rukohvatne ograde postavljene su u ulicama: Save Skarića kod broja 13 u dužini od pet metara, Baruthana čikma kod broja 26 u dužini od 30 metara, te u ulici Hladivode kod broja 70 u dužini od 38 metara.

U narednim danima planirano je postavljanje ograde u ulici Prvi bataljon na Sedreniku u dužini od oko 40 metara i na prilaznom stepeništu kod Doma zdravlja Stari Grad u dužini od 4,5 metra.

Osim toga, urađena je i sanacija odbojne ograde u ulici Sedrenik kod broja 178, dužine 16 metara, te u ulici Carina na Vratniku dužine 100 metara.

 

Odbojne, putne ograde

Za bolju sigurnost pješaka i vozača, naročito na dionicama gdje je veća frekvencija saobraćaja, poput onih gdje se odvija gradski saobraćaj, postavljene su putne odbojne ograde na tri lokacije.

U blizini Osnovne škole 'Vrhbosna' postavljena je odbojna ograda u ulici Baruthana kod broja 59, na dionici duž korita rijeke Mošćanice dužine 24 metara, te kod broja 73 dužine 16 metara. U naselju Sumbuluša postavljena je ograda u ulici Bakije sokak kod broja 77 u dužini od osam i po metara.

 

Odjeljenje za putne pojaseve vrši farbanje postojećih ograda

Uposlenici općinskog Odjeljenja za održavanje Aleje ambasadora, cestovnih pojasa i javnih površina, pored uobičajenih aktivnosti održavanja i čišćenja saobraćajnica i javnih površina, u prethodnom periodu aktivno su radili i na farbanju postojećih rukohvatnih ograda. Na zahtjev građana i mjesnih zajednica, te zbog realne potrebe na terenu, u proteklom periodu izvršeno je farbanje ograde na Zmajevcu, te rukohvata na Kovačima. Ove aktivnosti nastavit će se i ubuduće.