Danas počinje asfaltiranje u ulici Očaktanum

Danas počinje asfaltiranje ulice Očaktanum, na dijelu od Kovača do raskrsnice kod Vrtića „Biseri“, što otprilike iznosi 2/3 ukupne ulice. Očaktanum se nalazi na spoju mjesnih zajednica Kovači i Medrese i duga je oko 550 metara. Kako bi se u ulici omogućilo neometano funkcionisanje saobraćaja i ne bi izazivale velike gužve, radi se prvo na ovom dijelu, a nakon toga će se sanirati i ostatak ulice – do spoja sa Safvet-bega Bašagića.

Iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad potvrdili su da će se mašine naći na terenu oko podneva, a u nastavku dana prenijet ćemo fotografije sa terena.

Važno je naglasiti da je je asfaltiranju prethodilo uklanjanje stare podloge nakon čega je BH Telecom izvršio sanaciju svoje mreže, a KJKP“Vodovod i kanalizacija“ također su imali nekoliko intervencija na svojim instalacijama. Urađena je nova podloga i sve je spremno za asfaltiranje. Radove izvodi konzorcij 'OXA' – 'DEMUS' iz Sarajeva.

Bit će ovo prvi put da se sanira kompletna ulica Očaktanum, a projekat je dio sporazuma Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta će se izdvojiti više od 1,4 miliona KM.