Sanirana rukohvatna ograda u ulici Carina

Urađena je sanacija metalnih rukohvata u ulici Carina, na Vratniku. S obzirom da je rukohvatna ograda bila oštećena i niska zbog sloja asfalta trotoara, pristupilo se njenoj sanaciji radi postizanja propisane visine.

Iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad, koja je za radove angažovala firmu Sela, potvrdili su da je sanirano 100 metara rukohvatne ograde u ovoj ulici.

U sklopu projekta urađeni su sljedeći radovi: demontaža gornje cijevi rukohvata, nastavljanje stubova 'štiklanjem' i zatvaranje gorne strane rukohvata čeličnom pločom, zavarivanje držača novog rukohvata koji je izrađen od okrugle čelične cijevi, čišćenje stare boje mehaničkim putem, postavljanje antikorozione zaštite temeljnim premazom na bazi željeznog minijuma, te na kraju završni premaz alkidnim lakom u zelenom tonu.

Ove radove sa 7.000 konvertibilnih maraka finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo.