Počela je sanacija trećeg i posljednjeg dijela kaldrme u ulici Porčina

Otpočeli su radovi na sanaciji trećeg dijela kaldrme u ulici Porčina na Vratniku, a ovaj projekat će obuhvatati i izradu mreže oborinske kanalizacije, ukupno će se sanirati 70 metara kaldrme.

Iz nadležne Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad saopćavaju da su trenutno u toku zemljani radovi koji obuhvataju mašinski i ručni iskop rovova za polaganje cijevi, a potom će uslijediti postavljanje novog voda, te priključaka olučnih slivnika za odvodnju oborinskih voda. Nakon zemljanih i montažnih radova oko izrade mreže oborinske kanalizacije, u planu je nastavak sanacije same kaldrme: „Uklonit će se preostala kaldrma, te betonirati podloga za postavljanje nove. Procjena je da će se većina postojećeg kamena morati zamijeniti, dok je mali dio u dobrom stanju i bit će vraćeno na novu podlogu“ kazali su u nadležnoj Službi. Radove izvodi firma Klico trans gradnja iz Sarajeva, a ugovorni rok za završetak je 45 radnih dana. Općina Stari Grad je za ovaj projekat izdvojila je oko 54.000 KM, dok je za prve dvije faze radova na istoj lokaciji izdvojeno oko 80.000 KM.

Podsjećamo u novembru 2016. godine završeni su radovi sanacije kaldrme u ulici Porčina u dužini od oko 50 metara, dok je oktobru 2017. godine završena druga faza sanacije kaldrme i izrade oborinske kanalizacije u ovoj ulici na Vratniku, u dužini od oko 70 metara.