Počinje sanacija i preostalog dijela kaldrme u ulici Porčina na Vratniku

Sutra počinje i treća faza sanacije kaldrme u ulici Porčina na Vratniku, a ovaj projekat će obuhvatati i izradu mreže oborinske kanalizacije. Općina Stari Grad je za ovaj projekat izdvojila oko 54.000 KM, dok je za prve dvije faze radova na istoj lokaciji izdvojeno oko 80.000 KM. Riječ je o projektu kojeg su stanovnici ove ulice dugo očekivali s obzirom da je kaldrma bila poprilično dotrajala, tako da je kretanje ovom dionicom pogotovo u zimskom periodu bilo znatno otežano.

Prije sanacije kaldrme izvršit će se izmjena oborinske kanalizacije, postavit će se novi vod i priključci olučnih slivnika namijenjeni za odvodnju oborinskih voda

Po završetku ovih radova, uklonit će se preostala kaldrma, te betonirati podloga za postavljanje nove. Procjena je da će se većina postojećeg kamena morati zamijeniti, dok je mali dio u dobrom stanju i bit će vraćeno na novu podlogu. Radovi će početi sutra, a finansirat će ih u cjelosti Općina Stari Grad.

Inače, riječ je o nastavku radova koji su realizovani prethodnih godina, kada je kroz prve dvije faze rekonstruisano prvih 120 metara ove ulice i postavljena nova kaldrma.