Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Begovac: Radovi napreduju

U mjesnoj zajednici Mahmutovac, tačnije u ulici Begovac izvode se radovi rekonstrukcije kanalizacione i vodovodne mreže u dijelovima ulica Begovac, Paje i Paje sokak, koje se nalaze na Mahmutovcu. Za stanovnike ovih ulica to će značiti kraj problemima sa lošim podzemnim instalacijama, vodovodnim i kanalizacionim cijevima i ispucalim asfaltom, a samim tim i stvaranje boljih uslova za život.

Radovi se odvijaju planiranom dinamikom

Radovi su počeli iz ulice Begovac. Prethodno je postavljen privremeni vod kojim će se domaćinstva u ovoj ulici snabdijevati vodom tokom rekonstrukcije kanalizacione i vodovodne mreže, tako da je u toku iskopavanje i postavljanje novih instalacija. „Do sada je položeno oko 20 metara novih cijevi i četiri nova šahta, a trenutno se izvode radovi prema ulici Paje sokak“, ističu iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine. Pojašnjavaju kako se radi o veoma zahtjevnoj dionici za rad. „Ulice su preuske, veliki su padovi, puno drugih instalacija, ali bez obzira na sve radovi se odvijaju prema planu“, dodali su iz Službe.

 

Projekat je vrijedan oko 750.000 KM

Nakon radova na kanalizacionoj i vodovodnoj mreži, planirano je asfaltiranje na cijeloj širini ulice kuda je prošla trasa novopoložene komunalne infrastrukture. Rok za izvođenje radova je 80 dana od dana uvođenja izvođača firme Mibral Sarajevo u posao. Vrijednost radova je oko 750.000 KM, a finansiraju se sredstvima Općine Stari Grad, te Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.