U toku sanacija 220 metara Petrakijine ulice

U toku su radovi na sanaciji ulice Petrakijina koja se nalazi na području mjesne zajednice Ferhadija, u dužini od 220 metara.

Prema informacijama iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad, ulica je bila oštećena i dotrajala, zbog čega se i pristupilo njenoj sanaciji.

Radi se uklanjanje oštećenog asfalta sa ugradnjom tamponskog materijala, čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda, izdizanje šahtova, šibera i rešetki na potrebnu visinu i na kraju izrada novog sloja asfalta. Trenutno se izvode radovi koji uključuju mašinsko uklanjanje oštećenog i dotrajalog asfalta u ulici.

Pored ulice Petrakijina, ovim projektom su planirani radovi sanacije i ulice Hasana Kaimije koja je u toku (http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=9795) i ulice Vareška koja je završena prošlog mjeseca (http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=9737).

Sanacija sve tri ulice koštat će oko 303.000 konvertibilnih radova, a izvodit će ih firma 'ADO - TRANS' iz Visokog. Radovi u ovim ulicama su dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta je planirano više od 1,4 miliona KM.