U starogradskim školama za osam mjeseci sakupljeno oko pet tona elektronskog otpada

U sklopu projekta „Sakupljanje EE-otpada“ u starogradskim osnovnim školama i Zavodu Mjedenica za osam mjeseci sakupljeno je oko pet tona elektronskog otpada. Najviše elektronskog otpada sakupili su učenici, vijeće roditelja i uposlenici OŠ „Saburina“, čak 1.192 kilograma.

Općina Stari Grad je prva općina u Kantonu Sarajevo koja je krajem maja prošle godine postavila ulične kontejnere za e-otpad na tri lokacije: Zelenih beretki preko puta broja 10, Bistrik iznad broja 50 i Safvet-bega Bašagića broj 69. Već tada je Općina Stari Grad, u saradnji sa firmom Zeos, dogovorila projekat „Sakupljanje EE-otpada“ u starogradskim osnovnim školama i Zavodu Mjedenica. Elma Babić, zamjenica direktora firme Zeos zahvalila se Općini Stari Grad i načelniku Ibrahimu Hadžibajriću s kojima su se, kako kaže, vrlo brzo dogovorili oko realizacije ovog projekta. „E-otpad je jako opasan. Jako je važno da utičemo na djecu da od najranijih godina znaju da ga je potrebno posebno odlagati. Važno je da se brinemo o okolišu i da ovaj otpad ne završi na deponijama“, kazala je Babić.

U prvom polugodištu školske godine održana je edukacija iz ove oblasti za učenike i nastavnike, a učenici su imali priliku posjetiti e-transformers koji je bio postavljen na platou ispred Narodnog pozorišta. U sklopu projekta firma Zeos nagradila je Farisa Mešanovića iz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” za nabolje urađeni rad na temu: „Od starog novo“. Općina Stari Grad također je nagradila 15 učesnika ovog projekta, te upotpunila bibliotečki fond škola vrijednom literaturom. Cilj projekta koji je realizovan putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine je bio podizanje ekološke svijesti kod najmlađih sugrađana. EE otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje, opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima. Kako bi se spriječio štetan uticaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, veoma je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.