Napreduje izgradnja potpornih zidova uz regionalni put Dariva-Hreša

Stabilizacijom vremenskih prilika ubrzala se i dinamika na velikom ovogodišnjem projektu Općine Stari Grad rehabilitaciji regionalnog puta Dariva-Hreša R447, dionica Dariva-Mošćanica, u dužini od 450 metara.

„Nakon uklanjanja postojeće stijene i izmještanja stubova električne energije, sve radne snage su usmjerene na izgradnji više armirano-betonskih potpornih zidova uz saobraćajnicu. Dosad je izgrađeno cca 130 metara dužine potpornih zidova, a preostalo je još 50-ak metara“, pojasnili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Najavili su da po završetku ovog dijela radova slijede radovi produžetka drenaže prema rijeci Mošćanici, a potom i priprema, ravnanje i tamponiranje terena saobraćajnice.

Cilj ovog značajnog projekta je proširiti ovu cestu po standardima sigurnosti, a to je do 5,9 metara na svim mjestima gdje je moguće doseći ovu širinu. Pored proširenja i novog asfalta, projekat obuhvata i novu horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju, ali i odvodnju površinskih voda, što je od vitalnog značaja za jednu cestu u ovakvom području. Ovi radovi koštaju više oko 320.000 KM, a finansiraju ih zajednički Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općina Stari Grad.