Ulica Vinograd: Pripreme za asfaltiranje

U dijelu ulice Vinograd, izvode se radovi na tamponiranju i ravnanju terena. U narednom periodu planirana je i sanacija dijelova ulica Bakije sokak i Rogina, jer se sve tri ulice nalaze u mjesnoj zajednici Sumbuluša i u neposrednoj su blizini, veoma su prometne i koristi ih veliki broj građana. Riječ je o lokalnim ulicama s velikim nagibom, tako da će njihova sanacija uveliko olakšati kretanje, kako pješacima tako i automobilima.

“U toku je tamponiranje i ravnanje ulice, te izdizanje šahtova i šibera na potrebnu visinu radi pravilne odvodnje. Prethodno je urađeno isijecanje i uklanjanje oštećenog asfalta”, pojasnili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine i dodali kako se sanacija radi u dužini od oko 120 metara.

Pored ovih ulica (dijelovi ulica Bakije sokak, Vinograd i Rogina) ovim projektom su planirani i radovi sanacije ulice Bijela česma. Vrijednost radova je oko 444.000 konvertibilnih maraka, a izvodit će ih konzorcij 'ADO - TRANS' iz Visokog i 'DEMUS' iz Sarajeva.

Radovi u ovoj ulici su dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta je planirano više od 1,4 miliona KM.