Nastavljeno uređenje zelenih površina: Očišćena kaldrma Na Varoši i brojne druge lokacije

Vrijedni uposlenici Odjeljenja za održavanje Aleje ambasadora, cestovnih pojasa i javnih površina općine Stari Grad i ove sedmice nastavili su sa čišćenje i uređenje više lokaliteta širom općine.

Od jutros su na terenu prvo bili u Logavinoj u ulici Potoklinica gdje su uredili stepenište, a zatim u ulicama: Na varoši do broja 4, Hulusina i Hendina. U ulici Na varoši uredili su kaldrmisano stepenište koje je bilo obraslo travom i rastinjem, a otežavalo je kretanje prolaznicima, pogotovo starijim osobama i djeci. Sa ovog kaldrmisanog stepeništa uklonjen je sav korov i ono sada izgleda mnogo bolje nego prije.

U Hulusinoj i Hendinoj ulici uradili su čišćenje pojasa ulica koje su bile obrasle travom i rastinjem i time poboljšali sigurnost saobraćaja, jer je stvorena bolja preglednost.

Prethodnih dana Odjeljenje za putne pojaseve aktivno je radilo na košenju trave, krčenju šiblja i rastinja na sljedećim lokacijama: Aleja ambasadora, Močila stadion, ulica Bakarevića, ulica Budžak, tranzit, ulica Karpuzova, Bravadžiluk mali, ulica Močila uz prugu, ulica Pehlivanuša, ulica Bistrik, farbanje ograde na Bistriku pored škole itd.

U ulicama Saburina broj 2 i Carina, uposlenici Odjeljenja za održavanje putnih pojaseva uradili su farbanje rukohvata koje je zbog uticaja vanjskih faktora počelo da korozira.

Podsjećamo, općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić je još 2017. godine oformio ovo posebno odjeljenje sa ciljem ostvarivanja što bolje komunalne čistoće cestovnih pojasa i javnih površina području Starog Grada.