Pregled ovosedmičnih projekata u općini Stari Grad Sarajevo

Na kraju radne sedmice donosimo pregled aktuelnih projekata u općini Stari Grad i fotografije sa terena. U punom zamahu je sanacija saobraćajnica, a pogodni vremenski uslovi omogućavaju zadovoljavajuću dinamiku.

 

Berkuša mala i Balibegovica

Nastavljaju se radovi na sanaciji ulice Balibegovica gdje je većim dijelom uklonjen stari asfalt i ostali pripremni radovi. Zahvaljujući ovom projektu osigurat će se bolji uslovi za život velikog broja građana u naseljima Toka - Džeka i Bistrik. Sanacija ulice radi se na dionici od spoja ulice Berkuša mala (koja se također sanira) do područne Osnovne škole 'Edhem Mulabdić' koja se nalazi na Bistriku. Ukupna dužina ulice na kojoj se radi sanacija je oko 270 metara.

Radovi u ovoj ulici su dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta je planirano više od 1,4 miliona KM. Taj projekat odvija se u fazama, a u ovoj fazi rade se ulice Balibegovica, Hrvatin i Berkuša mala. Vrijednost radova je oko 327.000 konvertibilnih maraka, a izvodi ih firma 'GRAKOP' iz Kiseljak

Bajramuša

U mjesnoj zajednici Hrid - Jarčedoli u toku su radovi na sanaciji i proširenju ulice Bajramuša. Riječ je o lokalnom putu kojeg svakodnevno koriste građani ove ulice iz stotinjak domaćinstava. U toku su pripreme za asfaltiranje ulice. Inače, novi asfalt postavit će se na dužini od 420 metara ulice Bajramuša, a investicija košta oko 128.000 KM.

 

Bijela česma

U ulici Bijela česma u toku su radovi na pripremi podloge za asfaltiranje. Ulica se sanira u dužini od oko 100 metara. Pored ulice Bijela česma, ovim projektom su planirani radovi sanacije i dijelova ulica Rogina i Bakije sokak. Vrijednost radova je oko 444.000 konvertibilnih maraka. Radovi u ovoj ulici su dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta je planirano više od 1,4 miliona KM.

 

Regionalni put Dariva-Hreša R447

U toku je izgradnja potpornih zidova na dionici regionalnog puta R447 Dariva-Hreša. Riječ je o projektu rehabilitacije regionalnog puta Dariva-Hreša R447 u dužini od 450 metara. Radovi se izvode od mosta Bosansko-turskog prijateljstva na Obhodži prema Darivi, a projekat zajedno realizuju Općina Stari Grad i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo. U sklopu radova, ranije je urađeno proširenje ovog putnog pojasa uklanjanjem postojeće stijene. Ovi radovi koštaju više oko 320.000 KM, a finansiraju ih Direkcija za puteve KS i Općina Stari Grad.

 

Hasana Kaimije

U toku su radovi na vodovodnim priključcima koje izvodi KJKP“Vodovod i kanalizacija“. Radovi bi uskoro trebali biti završeni, a pristupilo im se u cilju kvalitetne sanacije ove ulice. Po završetku ovih radova počet će pripreme za asfaltiranje ulice.

Općina Stari Grad počela je sanaciju ove ulice sredinom maja, ali nakon skidanja asfalta ustanovljeno je da je stanje vodovodne mreže veoma loše, te se došlo do zaključka da je potrebno zamijeniti. Tada je postignut dogovor sa Gradskom upravom Grada Sarajevo da finansiraju radove rekonstrukcije vodovodne mreže, no kada su radovi počeli Gradska uprava se povukla iz projekta, te će ga sada finansirati Općina Stari Grad, uz sufinansiranje KJKP”Vodovod i kanalizacija”. Radi se na dužini ulice od cca 240 metara.

 

Vinograd

Izvode se radovi na uklanjanju starog, oštećenog asfalta. Nakon toga pristupit će se pripremnim radovima i nanošenju novog asfalta u ulici Vinograd. Radi se na dužini ulice od oko 120 metara. Radovi u ovoj ulici su dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta je planirano više od 1,4 miliona KM.

 

Uklonjeni privremeni objekti u ulici Dženetića čikma

Ova sedmica bila je u znaku prinudnog uklanjanja privremenih objekta u ulici Dženetića čikma. Prinudno uklanjanje objekata počelo je u ponedjeljak, 22.06.2020. godine s ciljem postupanja prema aktima donesenim od strane Službe za opću upravu i inspekcijske poslove i privođenjem zemljišta krajnjoj namjeni.

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad za objekte u Dženetića čikmi prošle godine je provela postupak u skladu sa svim zakonskim procedurama, prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o inspekcijama, te donijela rješenje o rušenju privremenih poslovnih objekata. Radilo se o jedanaest prizemnih privremenih objekata za koje je urbanističko-građevinski inspektor Općine Stari Grad utvrdio da su istekle urbanističke saglasnosti i odobrenja za njihovo postavljanje. Rušenje je završeno u srijedu 24.juna, a uklanjanje šute i građevinskog materijala u četvrtak, 25. juna.

 

Aktivnosti Odjeljenja za putne pojaseve

Uposlenici Odjeljenja za putne pojaseve i ove sedmice su aktivno radili na košenju trave, krčenju šiblja i rastinja, raščišćavanju brojnih lokacija, te uređenju Aleje ambasadora. Neke od lokacija u kojima su radili su: Močila stadion, ulica Bakarevića, ulica Budžak, tranzit, ulica Karpuzova, Bravadžiluk mali, ulica Močila uz prugu, ulica Pehlivanuša, ulica Bistrik, farbanje ograde na Bistriku pored škole itd.

U ulici Saburina br 2 u mjesnoj zajednici Sumbuluša, uposlenici Odjeljenja za održavanje putnih pojaseva završili su farbanje rukohvata.