Počela sanacija dijela ulice Vinograd

U toku su radovi na sanaciji dijela ulice Vinograd, a u narednom periodu počinje sanacija i dijelova ulica Bakije sokak i Rogina. Sve tri ulice se nalaze u mjesnoj zajednici Sumbuluša i u neposrednoj su blizini, veoma su prometne i koristi ih veliki broj građana.

Riječ je o lokalnim ulicama s velikim nagibom, tako da će njihova sanacija uveliko olakšati kretanje, kako pješacima tako i automobilima.

„Radovi su počeli iz dijela ulice Vinograd i bit će sanirana u dužini od oko 120 metara. Mašine su na terenu gdje rade uklanjanje starog, dotrajalog asfalta“, kazali su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Nakon pripremnih radova slijede zemljani, te radovi na kolovoznoj konstrukciji i odvodnjavanju tj. postavljanju i nivelaciji šahtova i slivnika, nakon čega će slijediti završno asfaltiranje saobraćajnice.

Pored ovih ulica (dijelovi ulica Bakije sokak, Vinograd i Rogina) ovim projektom su planirani i radovi sanacije ulice Bijela česma. Vrijednost radova je oko 444.000 konvertibilnih maraka, a izvodit će ih konzorcij 'ADO - TRANS' iz Visokog i 'DEMUS' iz Sarajeva.

Radovi u ovoj ulici su dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta je planirano više od 1,4 miliona KM.