Asfaltiran put na Sedreniku nakon sanacije klizišta

Općina Stari Grad Sarajevo finansirala je asfaltiranje pristupnog lokalnog puta na Sedreniku, oštećenog usljed izvođenja radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Sedrenik od broja 138 do broja 146.

Inače, problem na ovom lokalitetu su bile podzemne vode i lokalni potok koji se nalazi u neposrednoj blizini više individualnih stambenih objekata. „S obzirom da je konstantno ispiranje terena ugrožavalo sedam objekata, Općina je Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo još u februaru, 2019. godine predložila sanaciju ovog i još četiri klizišta na području Starog Grada za koja se procijenilo da su prioritetna,“ pojašnjavaju iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine. Sanacija klizišta završena je prošlog mjeseca, a s obzirom da je zbog prolaska teških mašina pristupni put bio potpuno uništen, Općina je finansirala njegovu sanaciju.

Što se tiče sanacije klizišta, prioritetetno se morala uraditi stabilizacija potoka koji je ucijevljen armirano - betonskim cijevima. Da ne bi došlo do narušavanja stabilnosti novopoloženih betonskih cijevi urađena je i odvodnja vode s olučnih vertikala individualnih stambenih objekata. Položene su dodatne drenažne cijevi kako bi se voda odvela što dalje od klizišta. Radove sanacije klizišt izvodila je sarajevska firma Klico trans gradnja, a investitor je bio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Asfaltiranje ulice izvodila je firma OXA d.o.o, inače zadužena za radove redovnog održavanja saobraćajnica na području općine Stari Grad Sarajevo.