Sanacija regionalnog puta Dariva-Hreša R447: U toku izgradnja potpornog zida

U toku su radovi na rehabilitaciji regionalnog puta Dariva-Hreša R447, dionica Dariva-Mošćanica, u dužini od 450 metara. Radovi se izvode od mosta Bosansko-turskog prijateljstva na Obhodži prema Darivi, a projekat zajedno realizuju Općina Stari Grad i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo. U sklopu radova, ranije je urađeno proširenje ovog putnog pojasa uklanjanjem postojeće stijene.

Trenutno se ba drugoj lokaciji izvode radovi na izgradnji potpornog zida, na mjestu gdje je bio stari, oštećeni kameni zid. Gradi se novi zid, armirano-betonske konstrukcije. Nakon izgradnje potpornog zida nastavit će se radovi na trasi saobraćajnice.

Također, ranije je KJKP“Sarajevogas“ izvršilo je polaganje novih instalacija na mjestima gdje se ukazala potreba za tim.

Cilj projekta je proširiti ovu cestu po standardima sigurnosti, a to je do 5,9 metara na svim mjestima gdje je moguće doseći ovu širinu. Pored proširenja i novog asfalta, projekat obuhvata i novu horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju, ali i odvodnju površinskih voda, što je od vitalnog značaja za jednu cestu u ovakvom području.

Ovi radovi koštaju više oko 320.000 KM, a finansiraju ih Direkcija za puteve KS i Općina Stari Grad.

Radi se o regionalnoj cesti koja je od velikog značaja za stanovnike Mošćanice, Gazijinog Hana, Faletića, Baruthane, Nova Baruthane, Hladivoda i drugih naselja koji broje više od 1.500 domaćinstava. Osim privatnih vozila, ovom cestom kreću se i vozila javnog gradskog prevoza, a ona je i od velikog značaja za Kanton Sarajevo, s obzirom da je prva alternativna cesta u slučaju nezgoda na cesti M-5 Sarajevo-Pale.