OŠCZ Stari Grad: Komandant Štaba, načelnik Hadžibajrić, se zahvalio svima koji su pomagali građanima tokom stanja prirodne nesreće

Image

Komandant Štab civilne zaštite Općine Stari Grad načelnik Ibrahim Hadžibajrić zahvalio se svim članovima Štaba civilne zaštite Stari Grad na požrtvovanom i predanom djelovanju u vrijeme pandemije korona virusa i stanja prirodne nesreće, kao i sekretaru organa državne službe, pomoćnicima načelnika i uposlenicima koji su bili angažovani na pružanju pomoći građanima.

„Želim vam se zahvaliti jer ste djelovali u periodu kada je prijetilo širenje zaraze virusom korona i nesebično pomagali građanima. U najtežem periodu pomagali su jednako i uposlenici Općine Stari Grad, kao i Crveni križ, Dom zdravlja Stari Grad, DVD Vratnik, Centar za promociju i unapređenje zdravlja, Prva policijska uprava, Mreža mladih Islamske zajednice i drugi i smatram da smo zajedničkim snagama uspjeli u onome što nam je bio glavni posao, a to je pomoć građanima,“ kazao je načelnik Hadžibajrić.

Značajne aktivnosti Doma zdravlja, Crvenog križa, Mreže mladih...

Na sjednici Štaba izneseni su i podaci o djelovanjima drugih ustanova i institucija u Starom Gradu tokom pandemije. Direktorica Doma zdravlja Stari Grad dr Amela Brčkalija kazala je da je Dom zdravlja u vrijeme korona virusa primio više od 12.000 pacijenata, te izvršio 610 testiranja na COVID 19. Brčkalija se zahvalila općinskom načelniku za podršku koju je Dom zdravlja Stari Grad kontinuirano imao tokom pandemije, a u vidu zaštitne opreme, sredstava za dezinfekciju, maski, zaštitnih odijela i drugog.

Mreža mladih Islamske zajednice i imami iz Starog Grada također su dio Štaba civilne zaštite Općine Stari Grad, a istakli su da su tokom pandemije angažovali više od 60 mladih osoba koji su radili na pružanju pomoći starijima. Članovi Mreže mladih i imami su vršili distribuciju hljeba na kućne adrese, a u tome su učestvovali i uposlenici Općine. Radi se o hljebu koji je donirala pekara MBA Centar. Stanovnicima općine Stari Grad koji su stariji od 65 godina, kao i onima koji žive sami ili zbog bolesti nisu mogli napuštati svoje domove, dostavljan je hljeb na kućne adrese svakog drugog dana – sve do kraja mjeseca ramazana.

Štab je tokom pandemije angažovao i Centar za promociju i unapređenje zdravlja koji su svakodnevno bili na terenu. Centar je usmjerio sve svoje kapacitete na pružanje pomoći svojim članovima, ali i svim drugim starim i bolesnim osobama u Starom Gradu. Formirani su timovi koji su obilazili stare osobe, donosili im hranu ili lijekove, obavljali kupovinu, dijelili zaštitnu opremu, davali savjete, a obišli su više od 500 adresa.

Edina Mirojević, sekretar Crvenog križa Stari Grad zahvalila se na finansijskoj i svakoj drugoj vrsti podrške koju je Crveni križ imao tokom pandemije. Istakla je da je Crveni križ od početka proglašenja stanja nesreće i pojave korona virusa adekvatno odgovorio na nastalu situaciju u smislu pomoći socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Starog Grada koji su im se obratili za pomoć u vidu paketa hrane, higijenskih potrepština, maski, rukavica, sredstva za dezinfekciju itd.