Na Kovačima se saniraju još tri ulice: Počeli radovi u ulici Očaktanum

Počeo je veliki projekat sanacije 550 metara ulice Očaktanum koja pripada mjesnoj zajednici Kovači. Ovaj projekat je dio sporazuma Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta će se izdvojiti više od 1,4 miliona KM.

Za stanovnike mjesne zajednice Kovači to će značiti novi asfalt na tri veoma važne saobraćajnice, a to su: Očaktanum, Mišćina i Halilbašića gdje će radovi ukupno koštati oko 354.000 konvertibilnih maraka, a izvodit će ih konzorcij 'OXA' – 'DEMUS' iz Sarajeva.

Kako je nadavno izjavio općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, rekonstrukcija putne infrastrukture bit će u fokusu djelovanja ove lokalne zajednice i u 2020. godini.

Na Kovačima su i prethodnih godina bila značajna ulaganja u infrastrukturu. Podsjetimo, samo prošle godine ovdje je realizovan veliki projekat rekonstrukcije kompletne ulice Kovači, od Podkovača (od Čekrekčijine džamije), preko platoa Kovači, pa do ulice Ploča (do spoja sa ulicama Mustafe Dovadžije i Hadžijamakova). Osim toga, na Kovačima je prošle godine urađena i potpuno nova kaldrma u Nadmlinima, te saniran kaldrmisani trotoar u ulici Jekovac. Važno je spomenuti da je prošle godine na Kovačima sagrađeno i savremeno košarkaško igralište sa koševima za uličnu košarku i mini tribinama za gledaoce, u ulici Nadmlini.

Što se tiče trenutnih radova u ulici Očaktanum, iz nadležne službe kazali su sljedeće:

„Mašine su na terenu gdje vrše uklanjanje starog dotrajalog asfalta, kao i rušenje trotoara i ivičnjaka. Također, uklonit će se i stari šahtovi, slivnici i slivničke rešetke“, kazali su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Nakon pripremnih radova slijede zemljani, te radovi na kolovoznoj konstrukciji i odvodnjavanju: postavljanje i nivelacija novih šahtova, slivnika i završno asfaltiranje saobraćajnice i trotoara.

Ovo je prvi put da se ova ulica kompletno sanira, što će mnogo značiti za njene stanovnike i posjetitelje. Radovi u ulici Očaktanum koštat će 199.000 KM.