Općinsko vijeće: Usvojen prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Trg oslobođenja-Alija Izetbegović“

Image

Na 38.sjednici Općinskog vijeća Stari Grad usvojen je prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Trg oslobođenja-Alija Izetbegović“.

Podsjećamo, ove aktivnosti dogovorene su prošlog mjeseca na sastanku općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića sa ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Farukom Kapidžićem, direktorom Zavoda za planiranje razvoja KS Hamdijom Efendićem i direktorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Nervinom Dacićem. Na sastanku je dogovoreno je da općinski načelnik bude predlagač Odluke o pristupanju i izradi Urbanističkog projekta izgradnje podzemne garaže sa dvije podzemne etaže na Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović, sa trgom na kojem će biti spomen-obilježje poginulim borcima i na kojem je potrebno zadržati što više zelenih površina.

Prijedlog Odluke koju su vijećnici usvojili na 38.sjednici predviđa utvrđivanje nacrta plana do oktobra 2020. godine kada bi trebao biti upućen u javnu raspravu, a njegovo usvajanje očekuje se do kraja godine, nakon čega bi mogla početi implementacija.

Izgradnjom podzemne garaže riješit će se problem nedostatka parkinga, ali i urediti višenamjenski trg uz zadržavanje postojećih bista i spomen-obilježja, pejzažnih vrijednosti, te uz inkorporiranje nagrađenog konkursnog rješenja Centralnog spomen-obilježja svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva 1992-1995.godine

Pored toga, vijećnici su na 38.sjednici usvojili prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog projekta „Rezidencijalno naselje Hladivode I“. Namjera je da se ovo područje smješteno u sjevernom padinskom dijelu općine Stari Grad urbanizira na kvalitetan način, predloži optimalna organizacija prostora sa kompleksom objekata za stanovanje i istovremeno opremi kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom. Predmetno stambeno naselje treba biti kontinuirana prostorna cjelina sa obuhvatom kontaktnog Regulacionog plana „Gazijin Han“, te je na sjednici usvojen i prijedlog o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gazijin Han“, po skraćenom postupku. Izmjene će se uraditi na način da se i taj prostor urbanizira, uvažavajući vlasničke odnose, konfiguraciju i uslove stabilnosti terena, te da se prema prostornim mogućnostima predloži organizacija prostora za izgradnju objekta “Dom za stare osobe”.

Također su usvojeni i prijedlozi odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Lijeva obala Miljacke – Bistrik“ i izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Alifakovac-Babića bašča“, a prihvaćen je i Prijedlog Odluke o povećanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Stari Grad za 2020.godinu.

 

Nisu usvojeni prijedlozi o prodaji građevinskog zemljišta

Na 38.sjednici Općinskog vijeća Stari Grad nisu dobili potrebnu većinu prijedlozi odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad koje se nalazi na lokacijama Mustaj-pašin mejdan, Kovači 63 i Kovači 61. Prijedloge je pripremila Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, a radi se o zemljištu u vlasništvu Općine.

Procjenjuje se da bi prihod od prodaje zemljišta bio do milion konvertibilnih maraka, a možda i više, što bi imalo velikog značaja na povećanje budžetskih sredstava u trenutku kada je

budžet umanjen značajnim iznosom usljed oslobađanja zakupaca od obaveze plaćanja zakupnina zbog pandemije korona virusa i sredstava koja su izdvojena za pomoć građanima. Tim više zbog neizvjesnosti da li će u narednom paeriodu doći do smirivanja situacije sa korona virusom ili će se na jesen situacija pogoršati, što bi opet moglo imati i ekonomske posljedice.

Dio vijećnika prepoznao je u ovom prijedlogu namjeru da se prodajom zemljišta ostvari prihod i razvoj općine kroz privlačenje investitora u Stari Grad, ali i pored svih iznesenih argumenata i pozitivnog mišljenja v.d.općinskog pravobranioca Enesa Smajlovića, vijećnici SDA (Vedad Deljković, Salih Išerić, Srđan Simonović, Azra Softić, Alma Šegić i Adi Zahiragić) glasali su protiv ovog prijedloga, dok je dopredsjedavajući Sanel Dragolovčanin (samostalni vijećnik) bio suzdržan, kao i vijećnica Alma Jašarević (Savez za Stari Grad). Zbog odsustva o tačkama se nisu izjašnjavali Minela Alić-Sućeska (samostalna vijećnica), Tarik Dautović (SDA), Vedran Dodik (Savez za Stari Grad), Jusuf Pušina (samostalni vijećnik).

Nije prihvaćen prijedlog sekretara organa državne službe mr Alme Destanović da vijećnici koji su protiv odluka iznesu obrazloženje svog stava, uz objašnjenje da Poslovnik to ne predviđa. Destanović je izjavila da će i ubuduće insistirati na tome, jer vijećnici moraju odgovarati građanima za svoje postupke. „Neki vijećnici nisu ni došli na sjednicu, poput dopredsjedavajućeg Vedrana Dodika. S obzirom da općinske vijećnike biraju isključivo građani, u ovom slučaju građani Starog Grada, smatram da su na osnovu primanja koja iznose i do 4.800 KM (bruto) i obaveze prema građanima dužni sve objasniti, posebno kada su u pitanju opći interesi,“ izjavila je sekretarka Destanović.