Novi asfalt u četiri kraka u naselju Bostarići

Asfaltirana su četiri prilazna makadamska kraka, u naselju Bostarići, u mjesnoj zajednici Širokača. Urađena je sanacija tri kraka koji se nalaze u ulici Bostarići, a četvrti je u ulici Bostarići čikma. Ukupna dužina krakova u kojima je urađena sanacija je oko 290 metara. Osim krakova, saniran je i manji plato koji se koristi za lakše saobraćanje automobila.

“Nakon raščišćavanja, ravnanja i tamponiranja terena, asfaltirana su sva četiri makadamska kraka“, pojasnili su iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine.

Podsjećamo, građani su se obratili zahtjevom prema mjesnoj zajednici Širokača tražeći uređenje ovih pristupnih puteva, te im se izašlo u susret kako bi se poboljšali uslovi i kvaliteta života na ovom lokalitetu.

Izvođač radova je bila firma konzorcij OXA - DEMUS.

U proteklom periodu asfaltirane su i ulice: Turbe, Megara čikma, Berkuša velika, 10. brdska brigada, Golobrdica i Sunulah efendije, a u toku su radovi u ulicama: Berkuša mala, Hasana Kaimije i Vareška.