Uveden videonadzor na ulazima/izlazima iz općine Stari Grad Sarajevo

Općina Stari Grad finansirala je projekat kojim je videonadzorom pokriveno sedam ulaza/izlaza iz ove općine... Projekat je realizovan u cilju poboljšanja sigurnosne situacije kontrolom bezbjednosti javnih površina što će zasigurno doprinijeti poboljšanju sigurnosti ljudi i njihove imovine.

Ukupno je postavljeno devet kamera, a sistem videonadzora uvezan je sa Prvom PU - PS Stari Grad, gdje se vrši 24-erosatna kontrola.

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, u društvu šefa Ureda policijskog komesara Mustafe Bešića, načelnika Odjeljenja MUP-a KS za videonadzor Mirze Nikšića i načelnika Prve PU Safeta Šabovića obišao je danas lokaciju videonadzora na Lapišnici i kontrolnu sobu u Policijskoj stanici Logavina. Predstavnici firme zadužene za instaliranje opreme na licu mjesta pokazali su kako sistem funkcioniše i uvid koji policija ima u stanje na terenu.

Postavljena je visokosofisticirana vedeonadzorna oprema sa brojnim analitičkim funkcijama i mogućnošću pregleda arhive, slika i snimaka, te vršenja različitih vrsta pretraga. Snimak sa kamera se bežičnim putem prenosi prema policijskog stanici gdje se nalazi server putem kojeg se prati stanje i pohranjuju snimci kojim se u svakom momentu može pristupiti i analizirati.

Načelnik Hadžibajrić je izjavio da je videonadzorom pokriveno sedam ulaza u općinu Stari Grad, a samim tim i u Kanton Sarajevo, te istakao da se na ovaj način podiže se stepen sigurnosti građana i njihove imovine, a policiji omogućava pravovremena reakcija.

„Ovdje je riječ o vrlo sofisticiranoj i modernoj opremi kojom smo pokrili ulaze u općinu Stari Grad i sam Kanton Sarajevo. Podsjećam da smo prije nekoliko godina videonadzorom 'pokrili' sve osnovne i srednje škole u Starom Gradu, gdje je postavljeno više od 100 kamera. Također, sistem videonadzora u užoj gradskoj jezgri planiramo obnoviti i postaviti vrhunsku opremu čime ćemo na području čitave općine Stari Grad imati oko 140 kamera,“ izjavio je načelnik Hadžibajrić.

Da je videonadzor već u upotrebi pokazano je u prostorijama Prve PU u ulici Logavina gdje se načelnik Prve PU Safet Šabović zahvalio općinskom načelniku Hadžibajriću na svemu što je dosad urađeno u cilju poboljšanja radnih uvjeta policije i povećanja sigurnosti građana. Istakao je da su već bili u prilici da zahvaljujući visokokvalitetnim kamerama rasvjetljavaju određene slučajeve. „Nadam se da će se ovaj sistem uvezati, te da će cijeli Kanton Sarajevo biti pokriven videonadzorom, a sve za dobrobit i sigurnost građana,“kazao je Šabović.

Videonadzor je postavljen na lokacijama: Trebević (Prvi šumar), raskrsnica ulica Hambina carina – Šumarska, raskrsnica ulica Brajkovac – Šumarska, spajanje ulica Baruthana – Faletići, Ulica Pašino brdo, raskrsnica ulica Sarajevskih gazija – Mošćanica – Baruthana – Brusulje i magistralni put M-5 Sarajevo – Pale, lokalitet Lapišnica. Za uvođenje videonadzora na ulazima u općino Stari Grad izdvojeno je oko 165.000 KM. Projekat je realizovala općinska Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica. Sve projektne lokacije su prethodno definisane u skladu sa prioritetima iz Akcionog plana za provođenje strategije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Katona Sarajevo (2018. - 2021.).

Šef Ureda policijskog komesara Mustafa Bešić zahvalio se načelniku Hadžibajriću na dosadašnjoj odličnoj saradnji i pomoći koju ova lokalna zajednica kontinuirano pruža Upravi policije i Policijskoj upravi Stari Grad. „Smatramo da će se dopunom ovog videonadzornog sistema koji je potpuno kompatibilan sa postojećim nadzornim sistemom, poboljšati performanse u radu Uprave policije, poboljšati operativni, a i represivni momenat policijskog rada. Videonadzor će imati i preventivno dejstvo na ljude koji su skloni nezakonitim aktivnostima s porukom da takve aktivnosti neće biti neprimijećene,“ izjavio je Bešić