Elektronskim putem održana 37.sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Danas je, elektronskim putem, održana 37.sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo. Vijećnici su, između ostalog, usvojili Izvještaje o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2019. godine, kao i za period od 01.01.2020. – 31.03.2020. godine.

(GLASANJE: Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2019. godine glasali ZA: Minela Alić-Sućeska, Anisa Čengić-Bašović, Avdo Hodžić, Vedran Dodik, Sanel Dragolovčanin,Vedran Grebo, Jasmina Mršo, Nermin Iković, Alma Jašarević, Mensud Pekmez, Ekrem Kaljanac, Said Katica, Adla Kupusović-Branković, Muamer Mekić, Almedin Miladin, Samir Muhić, Jasmin Skorupan, Dado Stojnić, Denis Stojnić, Sejfo Šehović, Seid Škaljić, Adnan Talić, Amar Trbović; Tarik Dautović, SUZDRŽAN:Alma Šegić, Salih Išerić; PROTIV: Vedad Deljković, Jusuf Pušina, Srđan Simonović, Azra Softić,Adi Zahiragić)

(GLASANJE: Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period od 01.01.2020. – 31.03.2020. godine, glasali ZA: Minela Alić-Sućeska, Anisa Čengić-Bašović, Avdo Hodžić, Vedran Dodik, Sanel Dragolovčanin, Nermin Iković, Alma Jašarević, Mensud Pekmez, Ekrem Kaljanac, Said Katica, Muamer Mekić, Almedin Miladin, Samir Muhić, Jasmin Skorupan, Dado Stojnić, Denis Stojnić, Sejfo Šehović, Seid Škaljić, Adnan Talić, Amar Trbović SUZDRŽAN: Tarik Dautović, Vedran Grebo, Jasmina Mršo, Alma Šegić, Salih Išerić, Adla Kupusović-Branković, Adi Zahiragić; PROTIV: Vedad Deljković, Jusuf Pušina, Srđan Simonović, Azra Softić)

Primljena je k znanju i informacija o donošenju Odluke o privremenim mjerama za uravnoteženje Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2020. godinu. U obrazloženju za donošenje ove odluke navedeno je da je Odlukom Vlade FBiH o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom korona virusa na području FBiH došlo do poremećaja u privrednim kretanjima na području cijele FBiH, a samim tim i u općini Stari Grad. Imajući u vidu negativne efekte na ostvarivanje plana prihoda budžeta za 2020. godinu, a do donošenja Odluke o izmjenama i dopunama budžeta za 2020. godinu, pristupilo se donošenju odluke o privremenim mjerama za uravnoteženje budžeta kao prvoj mjeri za svođenje rashoda u granice ostvarenja prihoda. Odlukom su definisane privremene mjere na period od 45 dana, tj do donošenja odluke o izmjenama i dopunama budžeta za 2020. godinu.

Na 37.sjednici je usvojen i prijedlog Rješenja o imenovanju dipl.pravnika Enesa Smajlovića na poziciju zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo. Smajlović je danas ujedno imenovan i za vršioca dužnosti pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo. (GLASANJE za prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo, glasali ZA: Anisa Čengić-Bašović, Avdo Hodžić, Vedran Dodik, Sanel Dragolovčanin, Nermin Iković, Alma Jašarević, Mensud Pekmez, Ekrem Kaljanac, Said Katica, Muamer Mekić, Almedin Miladin, Samir Muhić, Jasmin Skorupan, Dado Stojnić, Denis Stojnić, Sejfo Šehović, Seid Škaljić, Adnan Talić, Amar Trbović, Vedran Grebo, Jasmina Mršo, Adla Kupusović-Branković SUZDRŽAN: Minela Alić-Sućeska, PROTIV: Vedad Deljković, Tarik Dautović, Salih Išerić, Jusuf Pušina, Srđan Simonović, Azra Softić, Alma Šegić, Adi Zahiragić...

Glasanje za Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo : glasali ZA: Anisa Čengić-Bašović, Avdo Hodžić, Vedran Dodik, Sanel Dragolovčanin, Nermin Iković, Alma Jašarević, Mensud Pekmez, Ekrem Kaljanac, Said Katica, Muamer Mekić, Almedin Miladin, Samir Muhić, Jasmin Skorupan, Dado Stojnić, Denis Stojnić, Sejfo Šehović, Seid Škaljić, Adnan Talić, Amar Trbović, Vedran Grebo, Jasmina Mršo, Adla Kupusović-Branković SUZDRŽAN: Minela Alić-Sućeska, PROTIV: Vedad Deljković, Tarik Dautović, Salih Išerić, Jusuf Pušina, Srđan Simonović, Azra Softić, Alma Šegić, Adi Zahiragić...

Napomena: Sekretar Stručne službe Općinskog vijeća Meliha Olovčić napravila je grešku u izvještaju o glasanju na tački 4. Izbor i imenovanje, b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo, te navela da je vijećnik Vedran Dodik glasao "PROTIV" što je bilo suprotno njegovom glasanju po prijedlogu pod podtačkom a). Nakon što je sekretar Stručne službe Općinskog vijeća dostavio ovu informaciju Službi za odnose s javnošću i informacioni sistem, izvršena je korekcija teksta.

Na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće je usvojilo odluku o umanjenju/oslobađanju zakupnine po osnovu korištenja javnih površina u Starom Gradu. Korisnicima se za mjesec mart zakupnine umanjuju za 50%, a za april se oslobađaju plaćanja zakupnine, izuzev korisnicima kojima je odobreno korištenje javne površine u svrhu postavljanja montažno-demontažnog objekta, tipa kiosk. Njima se zakupnina za april umanjuje za 50%. (GLASANJE glasali ZA: Minela Alić-Sućeska, Anisa Čengić-Bašović, Avdo Hodžić, Tarik Dautović, Vedad Deljković, Vedran Dodik, Sanel Dragolovčanin, Vedran Grebo, Jasmina Mršo, Nermin Iković, Salih Išerić, Alma Jašarević, Mensud Pekmez, Ekrem Kaljanac, Said Katica, Adla Kupusović-Branković, Muamer Mekić, Almedin Miladin, Samir Muhić, Jusuf Pušina, Srđan Simonović, Azra Softić, Jasmin Skorupan, Dado Stojnić, Denis Stojnić, Alma Šegić, Sejfo Šehović, Seid Škaljić, Adnan Talić, Amar Trbović, Adi Zahiragić)

Također, na prijedlog općinskog načelnika, Vijeće je usvojilo odluku o umanjenju/oslobađanju plaćanja zakupnine zakupcima poslovnih zgrada i poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Općina Stari Grad. Zakupnina za mart se umanjuje za 50%, izuzev djelatnosti bankarstva, apoteka, trgovine prehrambenim proizvodima i proizvodima široke potrošnje. Za april su zakupci oslobođeni plaćanja zakupnina, izuzev gore navedenih djelatnosti. (Glasali ZA: Minela Alić-Sućeska, Anisa Čengić-Bašović, Avdo Hodžić, Tarik Dautović, Vedad Deljković, Vedran Dodik, Sanel Dragolovčanin, Vedran Grebo, Jasmina Mršo, Nermin Iković, Salih Išerić, Alma Jašarević, Mensud Pekmez, Ekrem Kaljanac, Said Katica, Adla Kupusović-Branković, Muamer Mekić, Almedin Miladin, Samir Muhić, Jusuf Pušina, Srđan Simonović, Azra Softić, Jasmin Skorupan, Dado Stojnić, Denis Stojnić, Alma Šegić, Sejfo Šehović, Seid Škaljić, Adnan Talić, Amar Trbović; VAN KONEKCIJE: Adi Zahiragić)

Usvojen je i Izvještaj o stanju naplate zakupnina za poslovne prostore za period od o1.01.2019. do 31.12.2019. godine.

(Glasali ZA: Minela Alić-Sućeska, Anisa Čengić-Bašović, Avdo Hodžić, Tarik Dautović, Vedran Dodik, Sanel Dragolovčanin, Vedran Grebo, Jasmina Mršo, Nermin Iković, Salih Išerić, Alma Jašarević, Mensud Pekmez, Ekrem Kaljanac, Said Katica, Adla Kupusović-Branković, Muamer Mekić, Almedin Miladin, Samir Muhić, Jusuf Pušina, Srđan Simonović, Azra Softić, Jasmin Skorupan, Dado Stojnić, Denis Stojnić, Alma Šegić, Sejfo Šehović, Seid Škaljić, Adnan Talić, Amar Trbović; SUZDRŽAN: Vedad Deljković, VAN KONEKCIJE: Adi Zahiragić)

Na Dnevni red današnje sjednice uvrštena je i Informacija o radu Štaba CZ-a od dana proglašenja stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane korona virusom koju su vijećnici primili k znanju. Donesen je zaključak da se ova tačka uvrštava na dnevni red sjednica Općinskog vijeća sve do prestanka stanja prirodne nesreće na nivou FBIH, a kako bi se Vijeće bilo redovno informisano o radu Općinskog štaba CZ-a i Općine Stari Grad. 

Općinsko vijeće Stari Grad možete naći na ovom linku