U četvrtak zakazana 37. sjednica Općinskog vijeća koja će se održati elektronskim putem

Image

U četvrtak, 30.04.2020. godine održat će se 37.sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, sa početkom u 10,00 sati.

U skladu sa zaključkom o načinu održavanja sjednica Općinskog vijeća u vanrednim okolnostima, donesenim na vanrednoj sjednici 15.aprila,  37. sjednica će se održati elektronskim putem. Za Dnevni red predložene su sljedeće tačke:

1. Usvajanje Zapisnika o radu  Općinskog vijeća:

a) Zapisnik sa 36. redovne sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održane dana  27.02.2020. godine

b) Zapisnika sa Vanredne sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održane dana 15.04.2020. godine

2.  Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika

3. Izbor i imenovanje:

 a)  Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo

 b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo

4. Prijedlozi akata iz oblasti finansija:

 a) Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2019. godine

 b) Prijedlog Odluke o usvajanju finansijskih (računovodstvenih izvještaja) – završnog računa Budžeta za 2019. godinu

 c) Analiza godišnjeg finansijskog izvještaja i finansijske zabilješke uz Završni račun Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za fiskalnu 2019. godinu

 d) Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 01.01.2020. – 31.03.2020. godine

 e) Informacija o donošenju Odluke o privremenim mjerama za uravnoteženje Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2020. godinu

5. Prijedlozi akata iz oblasti poslovnih prostora:

a) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Edhema Mulabdića broj 1, Mahmutović Zuhri

b) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Sime Milutinovića broj 11, Topal Amini

c) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Ferhadija broj 16, Kurtagić Samri

d) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Ferhadija broj 13, Čengić Aiši

e) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Telali broj 9, Bukva Jasminu i Feridu

6. Prijedlog Odluke o umanjenju/oslobađanju zakupnine po osnovu korištenja javnih površina na području općine Stari Grad Sarajevo;

7. Prijedlog Odluke o umanjenju/oslobađanju zakupnine zakupoprimcima poslovnih zgrada i poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima općina Stari Grad Sarajevo      

8. Izvještaj o stanju naplate zakupnina za poslovne prostore za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine

Kompletan materijal možete preuzeti ovdje.