Asfaltiran još jedan dio ulice Golobrdica

Novi asfalt postavljen je u još jednom dijelu ulice Golobrdica u naselju Logavina, od broja 1 do broja 19. Prema informacijama iz Službe investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad, na ovoj dionici urađeno je uklanjanje oštećenog asfalta sa ugradnjom tamponskog materijala, čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda, izdizanje šahtova, šibera i rešetki i na kraju asfaltiranje dionice na dužini od 134 metra. Izvođač radova je bila firma Grakop iz Kiseljaka.

Prošle godine asfaltiran je dio ulice Golobrdica u dužini od cca 190 metara.

S obzirom da izvođenje građevinskih radova na otvorenom ne podliježe trenutnim zabranama i mjerama koje je propisao Federalni štab civine zaštite, radovi na terenu izvode se primjereno nastaloj situaciji. U proteklih desetak dana u Starom Gradu asfaltirane su ulice: Megara čikma, Turbe, Berkuša Velika i 10. brdske brigade.