Krizni planovi pripravnosti za pojavu virusa COVID 19

Image

Vodeće zdravstvene institucije u FBiH i Kantonu Sarajevo izdale su posebne informativne brošure i set savjeta o kriznom postupanju i mjerama pripravnosti za pojavu virusa COVID 19.

U ovim dokumentima moguće je pročitati smjernice za krizno djelovanje, pojašnjenja, te popise zdravstvenih institucija koje su direktno nadležne za tretiranje svih situacija povezanih sa nastankom i širenje virusa COVID 19.

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog virusa COVID 19 u FBiH

Krizni plan pripravnosti za postupanje nadležnih institucija u Kantonu Sarajevo

Zavod za javno zdravstvo KS: Kako postupiti u slučaju potvrđivanja COVID 19 oboljenja u radnom kolektivu

Zavod za javno zdravstvo KS: "COVID 19 info brošura"

Krizni plan pripravnosti Općine Stari Grad na pojavu virusa COVID 19

Preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH o mjerama infekcije SARSCoV2 i oboljenja COVID-19 privrednim i pravnim subjektima na teritoriji općine Stari Grad