U posjeti Operativnom centru civilne zaštite Starog Grada

Komandant Općinskog štaba civilne zaštite, načelnik Ibrahim Hadžibajrić formirao je 20. marta Operativni centar civilne zaštite Starog Grada koji je na raspolaganju građanima za sve vrste upita, podataka i određene vrste pomoći. Operativni centar civilne zaštite Stari Grad čine općinski uposlenici i dostupan je svaki dan od 0-24 sata na broj telefona 033/282 336 i e-mail adresu cz@starigrad.ba.

Sa radom Operativnog centra upoznala nas je Lejla Dizdarević koja je, po ovlaštenju Općinskog načelnika pomoćnica načelnika za civilnu zaštitu. Primarni zadatak Operativnog centra je da prikupi podatke, te da ih proslijedi na obradu nadležnim službama. Operativni centar, koji trenutno čini dvanaest uposlenika, u posljednjih desetak dana zaprimio je i obradio veliki broj poziva i e-mailova.

„Imali smo veliki broj poziva i zahtjeva. Većina njih se odnosila na Službu za lokalni razvoj i mjesne zajednice i Službu za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu, tako da su oni po hitnoj proceduru proslijeđeni na obradu“, kazala je Dizdarević. Radi lakše komunikacije između službi napravljeni su i formulari koje članovi Operativnog centra popunjavaju prilikom razgovora sa strankama. „Svi su u obavezi da nakon svoje smjene naprave izvještaje, a na kraju dana Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite šaljemo sumirani izvještaj - koliko smo primili poziva, kakvi su bili zahtjevi, ko je dežurao i ostalo, objasnila je Dizdarević i dodala da se sve radi uz saglasnost komandanta Općinskog štaba civilne zaštite, načelnika Ibrahima Hadžibajrića.

U Operativnom centru zatekli smo i kolege Anela Karadžu i Mirzu Hadžića, koji su inače uposlenici Službe za privredu i Službe za opće i inspekcijske poslove, a koji su privremeno raspoređeni u Operativni centar Stari Grad.

Kazali su nam da se najviše zaprimljenih zahtjeva odnosi na jednokratne pomoći i za dostavu hrane i higijenskih potrepština starijim osobama. „Većinom zovu starije osobe iznad 65 godina i koji uglavnom žive sami“, kazali su nam. Ističu da im nije teško što su uključeni u ove krizne aktivosti, te da im je drago što mogu pomoći onima kojima je to sada najpotrebnije.

Operativni centar radi od 0-24 sata i to u tri smjene. Pored Operativnog centra, u dežure su uključeni i članovi Općinskog štaba civilne zaštite Stari Grad.

Operativni centar svakodnevno koordinira sa Domom zdravlja Stari Grad, Narodnom kuhinjom „Stari Grad“, udruženjima "Vatrogasno društvo Vratnik", "Generacija" i Crvenom križom Stari Grad.