Hitno pozvati medicinski kadar sa evidencije Biroa za zapošljavanje

Image

Na trećoj redovnoj sjednici Općinskog štaba CZ-a Stari Grad, održanoj u proširenom sastavu, doneseni su zaključci kojima se nastoji poboljšati zdravstvena briga i zaštita građana u momentu širenja virusa COVID 19.

Sjednici je, između ostalih, prisustvovao i direktor JU Domovi zdravlja KS dr Mehmed Kulić koji je kazao da je u stalnom kontaktu sa komandantom Štaba, načelnikom Hadžibajrićem i da se prati situacija u Starom Gradu po pitanju virusa korona. Direktor Kulić je upoznao Štab da je već izvršena nabavka određene zaštitne opreme za koju je upravo ovaj Štab odobrio sredstva u iznosu od 25.000 KM, a preostala je još nabavka zaštitnih skafandera i maski. Na sjednici je bilo dosta govora i o nedostatku medicinskog kadra koji je, prema riječima direktora Kulića, bio izražen u svim domovima zdravlja i prije pojave virusa COVID 19. iz tog razloga, Općinski štab donio je sljedeći zaključak:

„Moramo učiniti sve da pružimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu našim građanima. Sa današnje sjednice upućujemo zahtjev premijeru KS i ministru zdravstva KS da se po hitnom postupku pozovu sva nezaposlena lica medicinske struke – ljekari i medicinske sestre, koji su u evidenciji Biroa za zapošljavanje i angažuju za rad u ovim okolnostima. Predlažemo da Vlada donese odluku kojom će sredstva Zavoda za zapošljavanje KS namijenjena za druge programe preusmjeriti u ove svrhe, te da se medicinskom kadru koji će se uposliti osiguraju primanja prema platnim razredima za medicinsko osoblje, „ poručio je komandant Štaba, načelnik Hadžibajrić.

Kako bi se prevazišli problemi sa bolesnim i nepokretnim licima u Starom Gradu, angažovano je i stručno osoblje Centra za promociju i unapređenje zdravlja „Generacija“ koji će obilaziti stare i nepokretne osobe i pomagati im u skladu sa svojim mogućnostima.