Komunalna inspekcija, uz asistenciju policije, izvršila kontrolu javne površine u Ferhadiji

Povodom prodaje sredstava za dezinfekciju i zaštitnih rukavica u ulici Ferhadija od strane određenog lica, obavještavamo javnost da je Služba za opće i inspekcijske poslove Općine Stari Grad ponovo izvršila kontrolu zauzimanja javne površine, što je jedina nadležnost koja se u ovom slučaju može primijeniti.

Za jučerašnju prodaju utvrđeno je da je vršena u ulici Ferhadija, a za što korisnik nema dozvolu za javnu površinu, te je komunalni inspektor izdao prekršajni nalog u visini od 500 KM. Napominjemo da je za isti prekršaj korisniku izdat još jedan prekršajni nalog od 500 KM, neposredno prije ovog slučaja. Komunalni inspektor danas je ponovo izvršio kontrolu, uz asistenciju policije, te je konstatovano da nije došlo do zauzimanja javne površine. Površina na kojoj lice trenutno vrši prodaju, nije u vlasništvu Općine Stari Grad, nego privatnih lica.

Ono što je navažnije istaći je da općinski komunalni inspektori imaju nadležnost samo da kontrolišu korištenje javne površine. Ukoliko korisnik nema rješenje o korištenju javne površine, protiv njega se podnosi prekršajni nalog.

Suzbijanje nelegalne prodaje, shodno važećim propisima, u nadležnosti je Kantonalne tržišne i sanitarne inspekcije, a i policije.

Općina Stari Grad Sarajevo i Služba za opće i inspekcijske poslove pozivaju Kantonalnu tržišnu i sanitarnu inspekciju i Prvu policijsku upravu – PS Stari Grad da zajedničkim snagama i u skladu sa svojim nadležnostima rade na suzbijanju ovakvih pojava i zloupotreba nastale situacije od strane osoba koji nastoje ostvariti vlastitu korist. Također, prijeko je potrebno da se, u cilju suzbijanja širenja virusa korona, donese mjera o potpunoj zabrani ulične prodaje na osnovu čega bi se ovakve zloupotrebe mogle zaustaviti.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došla općinska inspekcija, lice koje vrši prodaju je nabavku ove robe (sredstava za dezinfekciju, rukavica itd) izvršilo poslije donošenja mjere o zabrani povećanja cijena prehrambenih i higijenskih proizvoda.