Kreirana aplikacija za praćenje COVID-a 19 u Kantonu Sarajevo

Image

Radi širenja provjerenih informacija i poboljšanja informiranosti građana, kreirana je aplikacija za mobilne telefone i računare preko koje se može pratiti prisutnost korona virusa na području Kantona Sarajevo.

Aplikaciju su kreirali Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a ažurira se u realnom vremenu.

Aplikaciju za mobitele možete otvoriti na linku https://arcg.is/1PWjfi

Desktop (računarska) verzija je dostupna na linku https://arcg.is/1OGT5j