Završeno uređenje platoa na Ravnim bakijama

Image

Završeno je uređenje platoa na Ravnim bakijama, na Zmajevcu. Radove su izvodili radnici KJKP „Rad“ na osnovu ugovora sa Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo. Urađeno je skidanje oštećenog sloja asfalta i asfaltne mreže, te postavljanje novog sloja asfalta. Također, u gornjem dijelu platoa izgrađen je jedan manji podzid koji će služiti za potrebe dženaza na obližnjem groblju Ravne bakije. Vrijednost investicije je cca 33.000,00 KM.