Pooštrene mjere zaštite od korone: Ograničen prijem stranaka, dolazite samo u hitnim i neodložnim situacijama, vjenčanja samo uz svjedoke

Image

Općina Stari Grad Sarajevo pooštrava privremene mjere uvedene radi sprečavanja širenja korona virusa, a koje uključuju ograničeno kretanje građana u prostorijama Općine. Privremene mjere stupile su na snagu početkom ove sedmice kada je kretanje građana/stranaka ograničeno samo na prostor Šalter sale. Kako bi se djelovalo preventivno i ograničila mogućnost širenja zaraze, od danas se rad Šalter sale skraćuje od 07,30 do 16,00 sati. Mole se građani da dolaze u Općinu Stari Grad samo u hitnim i neodložnim situacijama jer će se maksimalno ograničiti broj stranaka koje mogu istovremeno boraviti u Šalter sali. Na ulazu u salu postavljen je sto sa dezinfikacionim sredstvom i svima će prije ulaska biti naložena dezinfekcija ruku. Uposlenici u Šalter sali rade sa zaštitnim maskama i rukavicama.

Upozoravaju se građani, kao i uposlenici Općine Stari Grad Sarajevo, da ne dolaze u prostorije Općine ukoliko imaju povišenu temperaturu, kašlju ili ukazuju na neke druge simptome koji mogu biti u vezi sa korona virusom.

Podsjećamo, u cilju sprečavanja širenja virusa, građanima/strankama nije dozvoljeno kretanje unutar zgrade Općine Stari Grad. Sve usluge ostvaruju se u Šalter sali, gdje su službe koje rade sa strankama rasporedile svoje uposlenike. Naglašavamo, za vrijeme trajanja privremene mjere, građani trebaju dolaziti u Općinu samo u hitnim i nedložnim situacijama.

S obzirom na preporuke Kriznog štaba o okupljanjima na javnim mjestima, Općina Stari Grad tokom trajanja privremene mjere neće dozvoliti vjenčanja parova u većim grupama. Vjenčanja će budući parovi do daljnjeg moći zakazivati samo u prisustvu svjedoka i matičara. Ova mjera se odnosi na vjenčanja koja se održavaju u Sali za vjenčanja Općine Stari Grad. Također, do daljnjeg se neće moći ugovoriti izlazak matičara Općine Stari Grad u hotele, restorane ili druge lokacije gdje su planirane svadbe i okupljanje većeg broja ljudi.

S obzirom da je u Šalter sali prethodnih dana zabilježen veći broj zahtjeva stranaka koje su potraživale određenu dokumentaciju kako bi aplicirali na javne pozive, općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić poziva sve nadležne institucije koje su raspisale određene javne pozive da produže rokove. Kako ne bi došlo do stvaranja gužvi u Šalter sali od strane građana koji budu željeli ovjeriti dokumente i prijaviti se na pozive, potrebno je produžiti rokove tekućih poziva i oglasa imajući u vidu novonastalu situaciju.

Mole se građani za razumijevanje i poštovanje privremenih mjera koje Općina Stari Grad provodi u interesu građana, te u cilju zaštite svojih uposlenika.

Za sve potrebne informacije i eventualne usluge, građanima su na raspolaganju sljedeći kontakti:

Centralni info broj: +387 33 282 300, info@starigrad.ba

Sekretar organa državne službe: +387 33 282 400, alma.destanovic@starigrad.ba

Služba kabineta Općinskog načelnika: +387 33 28 24 06, hamida.gusic@starigrad.ba

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu: + 387 33 28 23 97, safija.sehovic@starigrad.ba

Služba za investicije i komunalne poslove: + 387 33 28 24 17, adis.hadzovic@starigrad.ba

Služba za privredu: + 387 33 28 23 59, nasir.gradascevic@starigrad.ba

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove: + 387 33 28 23 35, dzenana.sarcevic@starigrad.ba

Služba za obrazovanje, kulturu i sport: + 387 33 28 23 65, lejla.dizdarevic@starigrad.ba

Služba za urbanizam: + 387 33 28 23 16, aldijana.kavazovic@starigrad.ba

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove: + 387 33 28 23 57, heni.cesir@starigrad.ba

Služba civilne zaštite: +387 33 28 23 95, sakib.avdibegovic@starigrad.ba

Služba za odnose s javnošću i IS: +387 33 28 24 91, almedina.porca@starigrad.ba

Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica: +387 33 28 23 64,selma.velic@starigrad.ba

Služba za finansije: + 387 33 28 24 27, edina.osmanagic@starigrad.ba

Stručna služba Općinskog vijeća: + 387 33 28 24 95, vijece@starigrad.ba

Interni revizor:+ 387 33 28 24 03, zoran.dedic@starigrad.ba

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje: +387 33 28 24 24, dzevad.mandzuka@starigrad.ba