Sve općinske službe na usluzi građanima tokom Dana otvorenih vrata

Kao što je početkom ove godine najavio općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, Općina Stari Grad je danas započela jedinstven projekat unapređenja komunikacije sa građanima putem „Dana otvorenih vrata“.

Ova praksa se uvela sa željom da se građanima olakšaju određene procedure i na jednom mjestu u što kraćem vremenu daju potrebne informacije i odgovore na sve njihove upite, a kako je danas najavio općinski načelnik, provodit će se dva puta mjesečno.

„Na ovaj način omogućavamo građanima da u razgovoru sa mojim pomoćnicima na licu mjesta rješavaju svoje probleme. To je posao i dužnost državnih službenika, da budu na raspolaganju građanima. Pored toga što su službe otvorene za prijem građana, željeli smo i ovako na jednom mjestu da okupimo rukovodeće državne službenike koji će naredna tri sata odgovarati na pitanja, „izjavio je načelnik Hadžibajrić.

U Velikoj sali Općine Stari Grad građanima su na raspolaganju bili pomoćnici načelnika i rukovodioci svih općinskih službi koji su sa njima razgovarali o različitim temama. Na ovaj način i u terminu koji više odgovara zaposlenim osobama, ostvarena je direktna i otvorena komunikacija općinskih službi i građana, u najkraćem mogućem roku je pružen uvid u stanje predmeta, upoznavanje građana sa nadležnostima, dužnostima i obavezama lokalne samouprave, ali i drugih institucija, te obećano djelovanje u pravcu rješavanja problema koje imaju.

Pored pomoćnika i rukovodioca službi, Danu otvorenih vrata je prisustvovao i općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, kao i sekretarka organa državne službe mr Alma Destanović, koja je također odgovarala na upite građana iz Starog Grada. Od 16:00 sati kada su otvorena vrata Velike općinske sale, počeo je pristizati veliki broj građana, a neki nisu krili oduševljenje ovom jedinstvenom incijativom. Jedna od njih je bila Delfa Kamhi: „Čim sam čula za 'Dan otvorenih vrata' jako sam se obradovala, jer bez mnogo najava i dodatne papirologije možemo otići do osobe koja nam može pomoći i uputiti nas. Zaista sve čestitke načelniku Hadžibajriću, koji je poznat kao otvorena i transparentna osoba, a ovim to na još jedan način dokazuje i hvala na tome“, kazala je Delfa.

Za Emiru Kasumagić iz mjesne zajednice Medrese ovo je najbolji način da se Općina približi građanstvu: „Pohvaljujem incijativu, iskreno ne znam da li je ikad ijedna javna institucija učinila nešto slično. Došla sam da zamolim nadležnu službu da se povede malo više računa o čistoći nekih dijelova MZ Medrese“, poručila je Emira. Edin Ljubović iz mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli je također pohvalio novi pristup Općine Stari Grad, te izrazio nadu da će se u praksi stvari realizovati na samom terenu: „U mom slučaju riječ je o određenim izmjenama regulacionog plana, koje mi nisu išle u korist. Ovdje sam da sa nadležnom službom pokušam riješiti problem na opće zadovoljstvo“.

Službe koje su učestvovale u Danu otvorenih vrata su bile: Služba kabineta, Služba za urbanizam, Služba za investicije i komunalne poslove, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, Služba za privredu, Služba za obrazovanje, kulturu i sport, Služba za opću upravu i inspekcijske poslove, Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica, Služba za civilnu zaštitu, Služba za finansije, Služba za odnose s javnošću i IS, Stručna služba Općinskog vijeća i Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje.

Najveći broj upita građana bio je usmjeren prema službama za urbanizam, investicije i komunalne poslove, inspekciju, te lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica. Svim građanima kojima se nije moglo odgovoriti na licu mjesta, odgovori će se uputiti pismenim putem, u roku od 48 sati.

'Dan otvorenih vrata' se nastavlja, te će naredni termin biti blagovremeno najavljen građanima.