Projekti planirani u 2020. godini: Počelo uvođenje video-nadzora, završene procedure za stipendije, u toku izrada projekata

Image

Rad Općine Stari Grad i općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića i u 2020. godini temeljit će se na procjenama potreba i zahtjeva sa terena i usmjeren je na ispunjavanje interesa stanovništva. U fokusu će i ove godine biti infrastruktura, te sanacija vodovodne i kanalizacione mrže, ulica i potpornih zidova, ali u planu su i brojni drugi projekti.

Među najvećim projektima planiranim u 2020. godini je rekonstrukcija Vrtića „Bulbul“ koji će Općina raditi u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. U toku je revizija glavnog projekta rekonstrukcije ovog objekta nakon čega će biti poznato više detalja, te će se krenuti u redovnu proceduru kako bi radovi što prije počeli.

Kada govorimo o projektima, važno je naglasiti da do početka građevinske sezone općinske službe aktivno rade na izradi projekata i provođenju procedura izbora izvođača radova, kako bi se odmah s početkom sezone počelo sa radovima. U planu je da u 2020. godini bude sanirano više od 30 ulica i kaldrma, a nastavljaju se i projekti rekonstrukcije kanalizacione mreže. Samo na Mahmutovcu u planu su dva velika projekta vrijedna više od milion konvertibilnih maraka: vodovod i kanalizacija u ulicama Kamenica-Sulejmana Zolja i vodovod i kanalizacija u ulicama Begovac, Paje i Paje sokak. Osim toga, najavljeni su su radovi na kanalizaciji i vodovodu i u ulicama Timurhanova od broja 7-15, Ablakovina čikma, Arapova (dio ulice) i dio ulice Hladivode od broja 5 do broja 20.

Sanacija stambenih jedinica i zapošljavanje invalidnih osoba

Na redovnoj godišnjoj press konferenciji općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić najavio je u ovoj godini nastavak sanacije stambenih jedinica socijalno ugroženim.

“Ove godine planirali smo značajna finansijska sredstva u budžetu za sanaciju stambenih objekata građanima koji žive u teškim uslovima i ne mogu sanirati svoje kuće. Iako smo u posljednjih 11 godina sanirali oko 220 ovakvih stambenih jedinica, u 2020. godini ćemo pojačati ove aktivnosti i nastojati da saniramo što više objekata i pružimo ljudima normalne uslove za život – krovove, prozore, vrata, fasade.”

“Također, planiramo uposliti dvije invalidne sobe koje će zasnovati radni odnos u Općini Stari Grad u toku 2020. godine,” kazao je tom prilikom načelnik Hadžibajrić.

 

Uvođenje video nadzora i stipendiranje

Pored nabrojanog, postoje i projekti čija je realizacija počela već u prvim mjesecima 2020. godine. Među njima je i uvođenje video nadzora na ulazima/izlazima u općinu Stari Grad. U toku je postavljanje kamera i očekuje se da projekat bude završen do kraja ovog mjeseca, kada će biti i ozvaničen. Također, završene su procedure za stipendiranje učenika i studenata u ovoj godini, te će do kraja februara biti potpisani ugovori sa više od 300 osoba kojima će se osigurati stipendije kao podrška u njihovom školovanju. U toku je i procedura izbora najuspješnijih sportista-učenika osnovnih škola koji će, po prvi put, dobijati općinske stipendije.

Dodajmo još da je u 2020. godini, od značajnijih projekata, Programom rada Općinskog načelnika planirano uvođenje javne LED rasvjete na potezu Dariva - Kozja ćuprija, kao i prvi put uvođenje dvolinijskog sistema otpada u starogradskim domaćinstvima na 780 lokacija, ukupno 1.560 kanti.

U planu je i uvođenje ‘Dana otvorenih vrata općine’, gdje će pomoćnici načelnika na jednom mjestu – u holu Velike sale Općine, primati stranke koje se obrate i rješavati njihova pitanja i predmete. Općina će otvoriti vrata za sve one koji imaju neriješene probleme i postaviti pultove gdje će se moći evidentirati i dobiti odgovore. Ukoliko ne budu mogli dobiti odgovor na licu mjesta, građanima će se odgovoriti naknadno pismenim putem. O datumu održavanja „Dana otvorenih vrata“ građani će biti blagovremeno obaviješteni.

Svakako, važno je istaći da će se i ove godine značajna sredstva izdvojiti za projekte poput izgradnje niša za smeće, ugradnju rešetki, slivnika, horizontalne i vertikalne signalizacije, javne rasvjete, numeraciju ulica, zimsko održavanje, čišćenje i pranje ulica, uređenje Aleje ambasadora, postavljanje rukohvata i odbojnih ograda i drugo.