Nakon izgradnje sportske sale, OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ dobila i novu fasadu, stolariju i krov

Završen je projekat obnove Osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija“, koja se nalazi u ulici Logavina, a za koju je Općina Stari Grad 2016. godine sagradila i potpuno novu sportsku salu.

Škola, koja je sagrađena 1929. godine, dobila je prije četiri godine novu salu na mjestu gdje se nalazila stara i oštećena sala, čime su se stekli mnogo bolji uslovi za nastavu tjelesnog odgoja i druge sportske aktivnosti. Projektom „Zeleni ekonomski razvoj“ stari dio objekta škole je dobio potpuno novu fasadu, stolariju i krov. Radovi na utopljavanju ovog objekta, starog 90. godina počeli su u oktobru prošle godine, a cilj je bio osigurati kvalitetnije uslove za rad za više od 500 učenika koji je pohađaju, kao i za nastavno osoblje.

Tokom zimskom raspusta finalizirani su radovi na postavljanju unutrašnjih i vanjskih klupica, te obrada dijelova oko prozora. Tim radovima okončan je projekat obnove koji je trajao četiri mjeseca.

Podsjećamo, u sklopu projekta radila se termoizolacija krova i zamjena kompletne stolarije na starom i novom dijelu objekta, termoizolacija vanjskih zidova, te zamjena krovnog pokrivača na starom dijelu objekta. Mašinski radovi podrazumijevali se ugradnju automatske regulacije, ugradnju pumpi i kalorimetara, te intervencije na cijevnoj mreži na starom dijelu objekta, uključujući ugradnju radijatorskih ventila sa termostatskom glavom u oba objekta.

 

Projekat vrijedan 450.000 KM

Vrijednost projekta utopljavanja OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ iznosila je oko 450.000 konvertibilnih maraka, a finansirala ga je Vlada Švedske, posredstvom Ambasade Švedske u BiH, a implementirao UNDP u BiH. Finansijsku podršku projektu utopljavanja OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ dala je Općina Stari Grad Sarajevo, te Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Utopljavanje OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ dio je projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ u koji se Općina Stari Grad uključena finansiranjem još dva projekta: Vrtić „Biseri“ i Muzička akademija, ukupnim iznosom od 200.000 KM. Projekti se realizuju posredstvom Službe za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica.

 

Općina izgradila novu sportsku salu

Prije četiri godine Općina je izgradila sportsku salu za OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija”. Sala je opremljena potrebnim mobilijarom, a u okviru projekta urađena je i nova kotlovnica za sistem zagrijavanja. Izgradnja sale koštala je više od 700.000 KM.

 

Škola stara 90. godina

Zgrada OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ izgrađena je 1929. godine. Školsko područje proteže se od glavne ulice Mula Mustafe Bašeskije, do Sedrenika i Grdonja i od Baščaršije do ulice Muse Ćazima Ćatića. Škola je počela sa radom davne 1920. godine kao VII narodna škola, a izgradnja školske zgrade započeta je 1928. godine. Projekat za školu radio je poznati arhitekt Dušan Smiljanić. Tokom svog postojanja i rada škola je nosila različita imena, a mnoge generacije školu pamte po imenu Razije Omanović - narodnog heroja i borca narodnooslobodilačke borbe. Bista ove velike žene i antifašiste i danas se čuva u prostoru škole.