Pogledajte fotografije zgrade Općine Stari Grad nakon rekonstrukcije

U završnoj su fazi radovi na rekonstrukciji Šalter sale Općine Stari Grad koji se izvode u okviru velikog projekta rekonstrukcije cijelog objekta.

U Šalter sali je došlo do izmjene rasporeda prostorija, ali i glavnog ulaza, tako da će se ubuduće ulaziti sa glavnog platoa, a ne iz pravca Doma Oružanih snaga, kako je to dosad bio slučaj. Sve do završetka svih radova u šalter Sali, građanima se usluge pružaju u holu Velike sale. Plato ispred zgrade Općine, nakon višemjesečnih radova, ponovo je prohodan. Završena je pasarela koja povezuje objekte A i B što je također bio jedan od završnih radova na objektu. Kao što smo ranije pisali, administrativno sjedište Općine Stari Grad sastoji se od objekata A, B i C i na svim su zamijenjeni prozori / bravarija, rasvjetna tijela unutar zgrada, te postavljena nova fasada. Izgrađena je i nova kotlovnica. Projekat je vrijedan oko dva miliona konvertibilnih maraka.

Završetak četiri kapitalna projekta Općine Stari Grad: podzemna garaža i višenamjenski trg, sportska sala OŠ”Edhem Mulabdić”, rekonstrukcija Doma zdravlja Stari Grad i općinske zgrade, bit će ozvaničen prigodnim programom za Dan nezavisnosti BiH, na višenamjenskom trgu prekoputa Vijećnice.