Rezime projekata na Hridu i Jarčedolima u 2019. godini i dalje

Brojni projekti realizovani su u 2019. godini u starogradskoj mjesnoj zajednici Hrid – Jarčedoli, a kako se radi o padinskim dijelovima Starog grada i brdovitom lokalitetu, prioriteti i u 2019. godini su bili izgradnja potpornih konstrukcija i asfaltiranje ulica.

 

Iza gaja čikma

Ova ulica asfaltirana je u maju, 2019. godine. Radilo se na dužini od oko 100 metara, za šta je izdvojeno oko 14.500 konvertibilnih maraka. Prvo je urađeno proširenje makadamskog puta za lakši prilaz građana domaćinstvima. Tom prilikom izgrađen je kameni potporni zid dužine 52 metra. Za te radove Općina je izdvojila oko 28.000 konvertibilnih maraka.

Kod broja 29 urađena je i sanacija starog i neprohodnog stepeništa. Jedna trećina stepeništa je kaldrmisana, dok ostatak ima betonsku podlogu. Radovi su koštali oko 6.000 KM.

 

Veliki Kačanik

Sanirana je i ulica Kačanik veliki, od broja 47 do broja 59. S obzirom da se radi o vrlo nepristupačnom i uskom terenu iz Mjesne zajednice su kazali da je od izuzetne važnosti što je projekat realizovan. „Radi su o izrazito strmoj i uskoj ulici, tako da se u zimskom periodu djeci i starijim osobama bilo veoma teško kretati se.,“ kazali su. Iz Službe za investicije i komunalne poslove kazali su da je sanirana ulica u dužini od 60 metara, te da je izdvojeno oko 6.000 konvertibilnih maraka za njeno asfaltiranje.

 

Bajramuša

Asfaltirana je ulica Bajramuša, od broja 7 do broja 19 u dužini od oko 100 metara. Općina je investiciju finansirala sa oko 14.000 konvertibilnih maraka.

 

Trčivode gornje

Urađeni su i radovi na popločavanju 70 metara kaldrmisanog stepeništa u ulici Trčivode gornje kod broja 8. Stepenište na ovom lokalitetu je bilo u lošem stanju, obraslo rastinjem i otežano se kretalo, pogotovo kada su loši vremenski uslovi. Općina je saniranirala stepenište uklanjanjem stare, oštećene i dotrajale kaldrme, te ugradnjom nove kamene kaldrme na 90 metara kvadratnih površine.Radovi su koštali oko 16.100 konvertibilnih maraka.

 

Turbe

Saniran je kameni podzid uz padinu, u ulici Turbe bb, na Hridu. Pored čišćenje zida i fugiranja, izrađena je i 'betonska kapa' cijelom dužinom zida, a cilj je bio osiguravanje padine uz koju se nalazi.

 

Hošin brijeg

Na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli, u ulici Hošin brijeg preko puta broja 64, izgrađena je nova armirano - betonska potporna konstrukcija. Radi se o zidu koji se nalazi ispod ceste, tako da je zbog težine došlo do popuštanja i obrušavanja terena i zida. Da ne bi došlo do većih problema na terenu Općina je sanirala pomenuti dio i izgradila novi armirano - betonski potporni zid. U sklopu ovog projekta izgrađen je zid dužine 14,5 metara, prosječne visine 1,9 do 4,6 metara, a vrijednost investicije je bila oko 19.400 KM.

 

Pored projekata urađenih prošle godine u ovu mjesnu zajednicu ulagalo se i prethodnih godina. Nabrojat ćemo samo veće projekte kao što su:

Rekonstrukcija ulice Iza gaja koja je koštala 550.000 KM

Izgradnja potpuno nove saobraćajnice u ulici Trčivode vrijedna oko 315.000 KM

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Iza Hrida, nakon čega je kompletna ulica asfalirana, projekat vrijedan 174.000 KM

Nova kanalizacija i kaldrma u ulici Hošin brijeg basamaci, radovi su koštali 95.000 KM

Sanacija klizišta na Pogledinama i Hladivodama, za što je izdvojeno 164.000 KM

Izgradnja sportskog terena za mali nogomet, dimenzija 20x40 metara koji je koštao 150.000 KM

Obnova kaldrmisanog stepeništa u ulici Pod Hridom, vrijednost radova je bila 44.500 KM

 

Asfaltirane su brojne ulice: Bajramuša, Pogledine, Nalina, Mujezinova, Dolovi, Jarčedoli, Iza gaja, Močina... izgrađene brojene potporne konstrukcije: u ulicama Trčivode, Pogledine, Hrid, Močila i Jarčedoli izgrađeno je više potpornih zidova, Hošin brijeg, Trčivode, Iza gaja čikma...