Nova kaldrma u ulici Jekovac

U ulici Jekovac sanirana je kaldrma. Uz mezarje Kovači, urađena je sanacija kaldrmisanog trotoara, kojim je dosad bilo otežano kretanje pješaka usljed velikih oštećenja.

Riječ je o vrlo frekventnoj ulici i trotoaru na putu prema Žutoj tabiji, gdje su zbog padavina i drugih uticaja nastale veće rupe i oštećenja. Trotoar je saniran od Žute tabije, u ukupnoj dužini 166 metara i na njemu je zadržana kaldrma (oblutci).

Za postavljanje nove kaldrme angažovana je firma Klico trans gradnja iz Sarajeva, koji su ručno, s puno preciznosti spajali oblutak po oblutak.

 

Kako su se izvodili radovi

Iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine pojasnili su da su se radovi odvijali etapno, dio po dio. Naime, urađena je demontaža oštećene kaldrme i podloge sa cijele površine trotoara, te demontaža postojećih kamenih ivičnjaka. Nakon toga urađen je mašinski iskop zemlje, te betoniranje podloge za trotoar i vraćanje ivičnjaka. Završna faza je bila postavljanje kaldrme (oblutaka).

 

Projekat vrijedan 38.000 KM

Podsjećamo, ovom projektu prethodilo je potpisivanje sporazuma o zajedničkom finansiranju radova između načelnika Općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića i direktora JU Fonda Memorijala KS Suada Zijadića, koje je održano sredinom septembra. Obje strane izdvojile su po 19.000 konvertibilnih maraka.

Općina Stari Grad na ovaj način nastavlja investirati u sanaciju putne i komunalne infrastrukture na svojoj teritoriji u cilju osiguranja kvalitetnih uslova života svojih građana.