Općinsko vijeće: Usvojen nacrt odluke koja će omogućiti mladima zakup općinskih stanova

Na današnjoj 35. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo utvrđen je nacrt Odluke o zakupu stanova Općine Stari Grad Sarajevo osobama starosti do 30 godina. Nacrt će se uputiti u javnu raspravu u trajanju od 15 dana, a svoje prijedloge, sugestije i primjedbe moći će dostaviti Općinsko vijeće i njegova radna tijela,političke stranke, klubovi stranaka, općinski načelnik, službe i građani.

Odlukom je predviđeno da se mladim ljudima starosti do 30 godina omogući zakup stana čiji je vlasnik Općina Stari Grad. Ovo će pravo moći ostvariti mladi u bračnim zajednicama koji nemaju riješeno stambeno pitanje, žive kao podstanari i nisu dosad rješavali stambeno pitanje putem Općine Stari Grad. Uslov je i da imaju evidentirano prebivalište na području ove općine najmanje pet godina kontinuirano. Općina će dodjeljivati stanove nad kojima ima vlasništvo ili pravo raspolaganja, a u slučaju da ih je potrebno renovirati, te troškove će snositi zakupci, no sredstva uložena u adaptaciju kompenzirat će im se kroz zakupninu. Stanovi će se davati u zakup u maksimalnom trajanju od deset godina. S obzirom da se radi o nacrtu odluke, ona podliježe izmjenama u skladu sa prijedlozima koji budu dostavljeni tokom trajanja javne rasprave.

Namjera je da se na ovaj način pomogne mladim ljudima u rješavanju stambenog pitanja, ali i pruži šansa da ostanu u BiH, odnosno općini Stari Grad Sarajevo.

Na 35. sjednici je usvojena i Politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Stari Grad za 2020. godinu, a općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić imenovan je investicionim menadžerom za 2020. godinu. Politikom investiranja se utvrđuju smjernice za odlučivanje o vrsti odobrenih investicija u koje će se ulagati slobodna raspoloživa javna sredstva, dozvoljeni iznosi ulaganja i drugo.

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo usvojilo je danas prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad, kao i izvještaj o radu za 2019. godinu.