Na viber broj općinske inspekcije za nepunih pet mjeseci upućeno više od 200 prijava

Image

U cilju poboljšanja komunikacije i što boljeg djelovanja na terenu, Općina Stari Grad uvela je krajem augusta prošle godine viber broj na koji građani mogu poslati poruke i fotografije Službi za opće i inspekcijske poslove Općine Stari Grad i prijaviti neregularnosti koje uoče. Za nepunih pet mjeseci Služba za opće i inspekcijske poslove zaprimila je 219 poruka i prijava građana.

„Na sve zahtjeve koji su u domenu djelovanja općinske inspekcije promptno se djelovalo, izlazilo na teren i o tome su se stranke pravovremeno obavještavale“, pojasnili su iz Službe za opće i inspekcijske poslove. Ipak, naglašavaju i da su se suočili sa velikim brojem poruka gdje ova inspekcija nije mogla djelovati jer to nije bilo u njenoj nadležnosti. Tu se uglavnom radilo o prijavama nepravilno označenih cijena u tržnim centrima i supermarketima, prijavama rada na crno, žalbama građana na razne usluge koje su im pružene i slično.

„Odsjek za inspekcijske poslove djelovao je po osnovu 89 prijava pristiglih putem vibera, a u slučajevima koji su u nadležnosti urbanističko-građevinske, cestovne i komunalne inspekcije,“ naveli su iz ove Službe. Osim toga, određene poruke su odmah proslijeđene ostalim (nadležnim) službama na postupanje.

Inače, ova Služba je u prošloj godini zabilježila više od 3.600 nadzora u tri navedene oblasti.

Prema statistici za prošlu godinu, izdato je 212 rješenja o rušenju, 131 rješenje o uklanjanju sa javne površine, 60 rješenja o otklanjanju opasnosti, a izdato je i 89 prekršajnih naloga.

Na uvođenje viber broja za građane Općina Stari Grad odlučila se radi bržeg i efikasnijeg djelovanja u okviru svojih nadležnosti, a to je uglavnom kontrola nedozvoljenog zauzimanja javne površine, nelegalne gradnje, te u slučajevima kada nisu sanirani prokopi na saobraćajnicama. Građanima je i dalje na raspolaganju broj 061 225 800 za slanje fotografija, poruka i prijava koje je poželjno slati radnim danima od 07:30 do 16:00 sati, uz pojašnjenje predmetne situacije i lokaliteta.

„Svaki zahtjev ćemo detaljno analizirati i po procjeni izlaziti na teren, a građani nam se uvijek mogu obratiti i u našim prostorijama, te uputiti prijave i na službeni email inspekcija@starigrad.ba,” poručili su iz ove službe.

Podsjećamo, poruke i fotografije Službi za opće i inspekcijske poslove možete slati putem viber broja 061 225 800.