Prošla godina je bila uspješna, u 2020. najavljena sanacija puteva, vrtića, stambenih jedinica, Dani otvorenih vrata…

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić održao je danas godišnju press konferenciju na kojoj je predstavio poslovne rezultate iz 2019. godine, te najavio najveće projekte za ovu godinu. Pred velikim brojem novinara održana je prezentacija realizovanih projekata, a Hadžibajrić je istakao da je vrijednost investicija u prošloj godini iznosila oko 25,6 miliona maraka. U prvom redu to su četiri kapitalna projekta za koje se sad već može reći da su završeni. Njihova vrijednost je oko 14 miliona maraka.

“Sportska sala za OŠ”Edhem Mulabdić” i podzemna garaža sa multifunkcionalnim trgom već su završeni, dok se završetak obnove zgrada Doma zdravlja i Općine Stari Grad očekuje u narednih nekoliko dana. Ipak, sva četiri ova projekta ozvaničit ćemo 01. marta, na Dan nezavisnosti jer smo tako dogovorili sa kreditorima iz Saudijskog fonda koji će nam tada doći u posjetu,” kazao je Hadžibajrić na početku svog obraćanja.

 

Prisutnim medijima govorio je i o značajnim ulaganjima u komunalnu i putnu infrastrukturu.

“Više od 30 ulica smo sanirali u prošloj godini za šta smo izdvojili oko četiri miliona maraka. Među njima su ulice Ferhadija, Štrosmajerova, Kovači…Osim toga, mnogo smo izdvajali i za sanacije školskih objekata i vrtića, radi se zgrada Muzičke akademije, osnovna škola “Mula Mustafa Bašeskija”, a zahvaljujući ambasadama Mađarske, Slovačke, Poljske, Češke i Japana, te drugih donatora urađena je i osnovna škola ‘Saburina’. Značajna su i ulaganja u rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže u Velikoj Berkuši, Abadžinom putu, Ispod Budakovića”, kazao je načelnik Hadžibajrić.

 

Jednokratne pomoći, stipendije, naknade za porodilje

Prošla godina bila je godina velikih projekata u Starom Gradu i velikih investicija. Pritom, urađeni su projekti koji nisu samo od interesa za građane ove lokalne zajednice, nego je njihov značaj mnogo veći, od interesa za cijeli Kanton Sarajevo, a možda i više.

Pored toga, vodilo se računa o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, te boračkoj populaciji, učenicima i studentima. Isplaćeno je više od 1.100 jednokratnih pomoći socijalno ugroženima, a ukupno je 98.000 KM uručeno porodiljama iz ove općine za rođenje djece, po osnovu tzv čestitki za rođenje djeteta. Oko 550 članova šehidskih porodica, RVI i demobilisanih boraca prošle godine je dobilo jednokratne pomoći, a ukupan iznos je 550.000 KM. Osim toga, oko 200 učenika i studenata iz boračkih porodica stipendirano je u prošloj godini. Stipendije su pored ovih učenika, dobili i izrazito nadareni učenici i studenti, te oni koji izučavaju stare zanate.

Općina je pružila veliki broj usluga građanima koji su se obraćali Matičnom uredu i Šalter sali. U 2019. godini zabilježeno je 430.000 ovjera, 180.000 legalizacija potpisa, izdato 15.000 izvoda i uvjerenja, izvršeno 395 upisa u Matičnu knjigu rođenih, 280 u Matičnu knjigu vjenčanih, 520 u Matičnu knjigu umrlih i drugo.

Odsjek za inspekcijske poslove prošle godine izvršio je 3.668 nadzora na terenu, donio 212 rješenja o rušenju, 131 rješenje o uklanjanju sa javnih površina, izdao 89 prekršajnih naloga...

 

I u 2020. godini ispunjavanje interesa građana

Kako je kazao općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, rad Općine i u 2020. godini bit će usmjeren na ispunjavanje interesa stanovništva općine i utemeljen je na procjenama potreba i zahtjeva.

“Od projekata koje ćemo raditi u ovoj godini izdvojio bih potpunu rekonstrukciju vrtića “Bulbul” u ulici Hulusina koja će koštati oko 800.000 KM čime ćemo ovaj vrtić vratiti u funkciju. Nastavit ćemo sa sanacijom putne infrastrukture i sanirati više od 30 ulica i kaldrma, kao i sa rekonstrukcijom kanalizacione mreže gdje imamo u planu nastavak dva velika projekta na Mahmutovcu,” kazao je i dodao koje još novine Općina planira u 2020. godini.

“Već sljedećeg mjeseca planiramo uvesti ‘Dan otvorenih vrata općine’, gdje će moji najbliži saradnici na jednom mjestu, primati stranke koje se obrate i rješavati njihova pitanja i predmete. Dakle, otvorit ćemo vrata za sve one koji imaju neriješene probleme i postaviti pultove gdje će se moći evidentirati i dobiti odgovore. Ukoliko ne budu mogli dobiti odgovor na licu mjesta, odgovorit će im se naknadno pismenim putem. Ovo će postati naša redovna praksa,” kazao je načelnik.

“Ove godine planirali smo značajna finansijska sredstva u budžetu za sanaciju stambenih objekata građanima koji žive u teškim uslovima i ne mogu sanirati svoje kuće. Iako smo u posljednjih 11 godina sanirali oko 220 ovakvih stambenih jedinica, u 2019. godini ćemo pojačati ove aktivnosti i nastojati da saniramo što više objekata i pružimo ljudima normalne uslove za život – krovove, prozore, vrata, fasade.”

“Također, planiramo uposliti dvije invalidne sobe koje će zasnovati radni odnos u Općini Stari Grad u toku 2020. godine,” kazao je Hadžibajrić.

Dodajmo još da je u 2020. godini, od značajnijih projekata, Programom rada Općinskog načelnika planirano: uvođenje video nadzora i pokrivanje sedam ulaza/izlaza iz općine Stari Grad, izgradnja multifunkcionalnog dječijeg igrališta u Nalinoj ulici, po prvi put uvođenje javne LED rasvjete na potezu Dariva - Kozja ćuprija, kao i prvi put uvođenje dvolinijskog sistema otpada u starogradskim domaćinstvima na 780 lokacija, ukupno 1.560 kanti.

U planu je i nastavak stipendiranja učenika i studenata iz boračke populacije, izuzetno nadarenih učenika i studenata, učenika koji izučavaju stare zanate/stara zanimanja i po prvi put stipendiranje učenika nadarenih sportista