Danas 26 godina od smrti osam građana Sarajeva u ulici Gimnazijska

Delegacija Općine Stari Grad prisutvovala je tužnom obilježavanju 26 godina od pogibije osam građana Sarajeva u ulici Gimnazijska kod OŠ "Safvet-beg Bašagić". Tog tragičnog 14. decembra 1993. godine od gelera minobacačke granate ispaljene sa područja Vraca smrtno su stradali: Vildana Avdić, Dina Čomor, Rusmir Čopelj, Azra Hanić, Lejla Jahić, Razija Jahić, Amir Krivić i Dino Šipilović. 

U ime Općine Stari Grad, cvijeće su položili i proučili Fatihu predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Samir Muhić i pomoćnica načelnika za socijalnu i boračko-invalidsku zaštitu Safija Šehović. Pored općinske delegacije, obilježavanju su prisusvovale i delegacije Općine Centar,  Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Udruženja civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo, porodice i prijatelji ubijenih. Istaknuto je da je osnovni motiv ovih okupljanja sjećanje na nevine žrtve i čuvanje istih od zaborava, jer, zaborav je grijeh, zaborav je saučešće u zločinu.