Završna faza radova na rekonstrukciji općinske zgrade

U završnoj je fazi projekat rekonstrukcije općinske zgrade, koji je jedan od četiri kapitalna općinska projekta u 2019. godini. On podrazumijeva zamjenu stolarije na kompletnoj zgradi, kao i rasvjetnih tijela, izgradnju nove kotlovnice, sanaciju ravnih krovova, pasarele i postavljanje nove fasade. Ovaj projekat vrijedan je oko dva miliona konvertibilnih maraka, a cilj projekta je osiguranje kvalitetnijih uslova za rad uposlenika i neometano odvijanje poslovnih procesa.

Zgrada Općine Stari Grad sagrađena je i useljena 1980. godine, a njena funkcionalnost je, prema svjedočenjima uposlenika, oduvijek bila upitna. Ratna razaranja i godine koje su prošle učinile su da je objekat bio veoma nefunkcionalan i nije zadovoljavao standard energetske efikasnosti, što će trajno biti riješeno ovim projektom.

Radovi na rekonstrukciji zgrade počeli su 25. marta, a dosad je završen Objekat B i Objekat C, dok je na glavnom objektu, Objektu A u toku zamjena stolarije u prizemlju. Iz tog razloga došlo je do privremenog izmještanja općinske Šalter sale u hol Velike sale (Objekat C), gdje se građanima pružaju sve redovne usluge.

Zbog rada u privremenim prostorijama, a do završetka radova rekonstrukcije, usluge građanima u Šalter sali pružaju se radnim danima od 07,30 do 16,00 sati, a ne do 18,00 kako je to dosad bila praksa. Ovakav režim rada važit će samo do završetka radova, te se mole građani za razumijevanje.

Istovremeno, na Objektu A izvode se završni radovi na postavljanju nove fasade, vrši se montaža klima i polako čisti gradilište, tačnije oslobađa se od materijala i opreme. Na pasareli koja spaja objekte A i B radi se završna obrada, završena je ugradnja stolarije, a preostalo je postavljanje stakla i krovne konstrukcije. Na glavnom ulazu u Općinu Stari Grad su također završni radovi, u toku je izrada plafona i postavljanje rasvjete.

Predviđa se da će i ovaj, kao i ostali kapitalni projekti Općine Stari Grad, biti završen do kraja godine.