Novi asfalt zamijenio ulegnuća i rupe u ulici Golobrdica

Ulica Golobrdica, u naselju Logavina, nakon dugo godina dobila je novi asfalt. Radi se o jednom od najavljenih ovogodišnjih projekata u mjesnoj zajednici Logavina, a asfaltirana je ulica dužine 323 metra. Projekat je sa oko 111.000 konvertibilnih maraka u cjelosti finansirala Općina Stari Grad.

Koliko je sanacija ove ulice imala značaja za mještane ovog naselja kazali su nam starosjedioci iz ulice Golobrdica, bračni par Samija i Dževad Ferhatbegović.

Samija nam je ispričala da je ulica bila u lošem stanju. „U ovoj ulici živim od 1969. godine i ona se nikad nije kompletna sanirala. Tražili smo putem Mjesne zajednice da Općina nešto poduzme i jako smo zahvalni svima na urađenoj sanaciji i asfaltiranju ulice. Ovo je odlično“, kazala je Samija. Zahvalila se Općini Stari Grad na čelu sa načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem što je prepoznala značaj i važnost realizacije ovog velikog projekta za sve mještane ove ulice.

Dževad kaže da je rođen u ovoj ulici, ali se ni on ne sjeća kada je zadnji put urađena sanacija. „Saniralo se nekad davno, prije rata. Poslije rata uveden nam je plin, tako da je bilo dosta prokopa i toliko ulegnuća, da se ulicom teško prolazilo,“ kazao je Dževad.

Tokom sanacije ulice Golobrdica, firma „Vodovod i kanalizacija“ uradila je ispitivanje fekalne i oborinske kanalizacione mreže, a kompanija BH Telecom zamijenila svoje instalacije tamo gdje je bilo potrebno. Pored toga, urađeno je i čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda, izdizanje šahtova, šibera i rešetki na potrebnu visinu. Nakon toga ulica je kompletna asfaltirana. Radove je izvodila firma Grakop iz Kiseljaka.