Završeno uređenje parka At mejdan i šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića

Završena je rehabilitacija parka At mejdan i uređenje šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića, a građani su u srcu grada dobili veći i uređeniji prostor za odmor i relaksaciju. Postojeće šetalište je prošireno i uređeno.

Naime, asfaltna površina više nema tu namjenu, asfalt je uklonjen, prošireno šetalište, nasuta zemlja i napravljena nova zelena površina. U At mejdanu se sada šetalište proteže duž obale Miljacke - od Latinske ćuprije, sve do Ćumurija mosta, a postavljene su i nove klupe i korpe za otpatke. Osim toga, šetalište je obogaćeno novim stablima, te je cijelom dužinom zasađeno 13 lipa. Stabla su zaštićena i oko njih su urađene tzv bordure.

Na novim zelenim površinama je zasađena trava i izgrađena kamena podloga za slobodnostojeće bašte. Drveće u parku je okresano i uređeno, a posađena je i živa ograda na cijeloj dužini s gornje strane parka i prema autobuskom stajalištu.

Uređeni su kameni ivičnjaci dužinom šetališta, te postavljeni novi betonski ivičnjaci s donje strane prema Miljacki. Uređene su i staze koje spajaju šetalište sa parkom At mejdan.

U At mejdanu smo danas zatekli Irmu i Maidu, studentice druge godine Pedagoškog fakulteta u Sarajevu. Obje žive u Starom Gradu i kažu da često prolaze parkom. „Skoro svakog dana prolazim ovuda i jako mi se sviđa kako park sada izgleda. Puno je veći i ljepši, ima dosta više zelenila nego prije“, rekla je Irma.

Jedna od prolaznica koju smo sreli u parku je i Maida Bandić, majka dvoje male djece. Kaže da često, čekajući kombi prevoz, sa djecom provodi vrijeme u parku. „Posebno mi je drago što je zeleni prostor veći i djeca mogu da ‘trčkaraju’ bez bojazni od automobila“, ispričala je Maida.

Projekat je, na inicijativu općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića finansiralo Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS iznosom od oko 90.000 KM, a kako je ranije kazao načelnik Hadžibajrić na ovom lokalitetu se radilo i prethodnih godina.

“U proteklim godinama smo uložili značajne napore u oživljavanje lokaliteta At mejdan i nastojali smo da mu vratimo izgled koji zaslužuje. Prije osam godina, zahvaljujući podršci iz prijateljskog grada Bursa, sagradili smo Bakr-babinu džamiju u At mejdanu, a prije pet godina završili smo i konzervaciju ostataka medrese, harema i džamije na tom lokalitetu i tako ovaj prostor sačuvali od zaborava,” podsjetio je Hadžibajrić. Rehabilitacijom parka i uređenjem šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića - koja ovaj naziv nosi od marta prošle godine, građani su u srcu grada dobili jedan mirni kutak, za opuštanje, šetnju i odmor.

Radove su izvodili KJKP ''RAD'' i KJKP ''PARK'' d.o.o. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem projekta vršio je Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, a investiciono-tehnički nadzor firma Ambijenta.

Park At Mejdan nalazi se na lijevoj obali Miljacke, između Latinske ćuprije i Mosta Ćumurija i prostire se na površini od oko 2500 kvadratnih metara. U drugoj polovini 15. vijeka služio je kao mjesto trgovine konjima i hipodrom, te je tako dobio ime At mejdan. Više puta mu je kroz historiju mijenjan naziv, a ime At Mejdan vraćeno mu je 1993.godine. Središtem At Mejdana danas dominira muzički paviljon izgrađen 1913. po projektu Josipa Pospišila, razoren tokom Drugog svjetskog rata, te iznova sagrađen 2004. godine.