MZ Medrese: O radovima u ulici Ispod Budakovića, numeraciji, zelenim površinama

U prostorijama mjesne zajednice Medrese građani ovog dijela Starog Grada sinoć su imali priliku čuti koji su projekti realizovani u njihovoj mjesnoj zajednici i šta je planirano za narednu godinu.

Sastanak sa građanima otvorila je pomoćnica načelnika za lokalni razvoj i mjesne zajednice Selma Velić koja je kazala da je cilj okupljanja sa građanima sumiranje rezultata, diskusija o problemima sa kojima se susreću na terenu i razmatranje planova za 2020. godinu. Pomoćnik načelnika za investicije i komunalne poslove Adis Hadžović konkretno je nabrojao projekte urađene u MZ Medrese ove godine, a posebnim akcentom na radove u ulici Ispod Budakovića.

„Radovi u ulici Ispod Budakovića nažalost još traju zbog veoma lošeg iskustva koje smo imali sa prethodnim izvođačem radova, a to je firma Tuzlić d.o.o. Više puta smo im ukazivali na propuste u radu, probijanje rokova, nekvalitetne radove, ali su se oglušili n ato i na kraju smo morali raskinuti ugovor sa njima. Po najkraćoj mogućoj proceduri izabrali smo drugog izvođača radova koji trenutno vrši pripreme i asfaltiranje dijela ulice na kojem je prethodna urađena zamjena vodovodne i kanalizacione,“ kazao je Hadžović. Uz objašnjenje dato građanima, naglasio je i da su radovi na kanalizacionoj mreži koštali više od 200.000 KM, a na vodovodnoj oko 140.000 KM, dok je ugovorena cijena asfaltiranja više od 140.000 KM. Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Ispod Budakovića i još jednom kraku ove ulice  je jedan od kapitalnih infrastrukturnih projekata u ovoj godini. Završit će se u skladu sa vremenskim prilikama koje uslovljavaju izvođenje asfaltiranja.

Građani se raspitivali o numeraciji objekata

U ovoj mjesnoj zajednici građani nisu imali puno pitanja, a ona koja su iznijeli mahom su se ticala upravo ulice Ispod Budakovića, čišćenja zelenih površina, te projekta numeracije. Naime, u MZ Medrese završava se projekat nove numeracije, tačnije postavljanja novih tabli i brojeva na kuće i ostale objekte, te je građane zanimalo kako će to uticati na njih u smislu promjene dokumentacije, dostavljanja računa, pošte i slično. Pojašnjeno je da je numeracija redovan postupak koji se mora provesti, naročito imajući u vidu da su u ovoj mjesnoj zajednici kuće posljednji put numerisane prije dvadeset i više godina, te da je izgrađen veliki broj novih objekata. Nadležna općinska služba obavještava sva komunalna preduzeća o izmjeni kućnih brojeva da ne bi dolazilo zabune prilikom slanja računa, dok građani imaju obavezu završiti procedure u CIPS-u. Potrebno je da Službi za investicije i komunalne poslove građani dobiju Uvjerenje o promjeni kućnog broja ili naziva ulice koje se izdaje besplatno, a kasnije to uvjerenje predaju u CIPS. Među iznesenim prijedlozima su i uređenje zelene površini u ulici Mihrivode - nedaleko od kombi stanice, postavljanje saobraćajnih znakova, kao i izmiještanje ploča sa imenima šehida sa Tekstilne škole.

Načelnik skrenuo pažnju na velike investicije

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić prisustvovao je sastanku, ali je ovaj put prepustio uvodne riječi i diskusiju s građanima svojim pomoćnicima Selmi Velić i Adisu Hadžoviću, dok je on sjedio sa građanima i slušao njihova ptanja. Na kraju sastanka pozdravio je prisutne i kratko im se obratio. “Prošle godine ovdje smo uradili ulicu Safvet-bega Bašagića koja je koštala oko 430.000 KM i suprotno onome što neki govore, te radove nije finansirao Kanton, nego Općina Stari Grad. U posljednjih jedanaest godina mi smo za projekte u našoj općini izdvojili 102 miliona konvertibilnih maraka, a od tog iznosa Kanton nam je pomogao svega sa osam miliona maraka,” kazao je Hadžibajrić. Dodao je da su znatna sredstva uložena i u sanaciju ulice Alije Nametka koja također dijelom pripada ovoj mjesnoj zajednici, a koja je bila u dosta lošem stanju i radila se u nekoliko faza. Na pitanje građana da se uredi zelena površina ispred prostorija mjesne zajednice, načelnik je jasno stavio do znanja da se to ne može uraditi jer općina nije vlasnik navedenog zemljišta i ne može izvoditi nikakve radove na njemu.

Sljedeće godine u mjesnoj zajednici Medrese planirana je sanacija ulica Hasana Kaimije i Vareška.