Budžet Općine Stari Grad za 2020. godinu iznosi 25.313.000 KM

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo usvojilo je danas, na prijedlog općinskog načelnika, budžet za 2020. godinu u iznosu od 25.313.000 konvertibilnih maraka. Usvajanju budžeta prethodila je javna rasprava koja je trajala petnaest dana, a tokom koje su klubovi stranaka koje učestvuju u Vijeću, ali i građani, dostavljali svoje prijedloge i sugestije.

Imajući u vidu stvarni finansijski kapacitet općine, uključen je dio prispjelih zahtjeva što je zahtijevalo preraspodjelu planiranih i obezbjeđenje dodatnih sredstava za njihovu realizaciju. Međutim, važno je naglasiti da su projekti komunalne infrastrukture koji su uvršteni u budžet dati upravo na osnovu zahtjeva koje su Savjeti mjesnih zajednica – kao predstavnici građana, kao i vijećnici, dostavili službama prije izrade nacrta budžeta. Osim prijedloga budžeta, usvojen je i prijedlog odluke o njegovom izvršavanju za 2020. godinu.

Na 33.sjednici Općinskog vijeća predstavljen je i Program rada općinskog načelnika za 2020. godinu. Programom je, između ostalog, predviđeno da će se i 2020. godine intenzivno raditi na poslovima rehabilitacije saobraćajnica, u prvom redu onih koje su veoma lošem stanju, za što je u određenim slučajevima očekivana i podrška Kantona Sarajevo. Neke od saobraćajnica planiranih za sanaciju u sljedećoj godini su: Megara čikma, Turbe, Jarčedoli (dio ulice), Hadžijska ravan (dio ulice), Hrvatin, Petrakijina, Halilbašića, Mišćina, Očaktanum, Vareška, Hasana Kaimije i brojne druge. Svakako, u planu su i rekonstrukcije komunalne infrastrukture – vodovoda i kanalizacije, popločavanja i kaldrme, uređenja javnih površina i drugo...Općinski načelnik je svojim programom rada za sljedeću godinu predvidio i rad na socijalnim programima, aktivnosti na uspostavljanju kvalitetnog registra općinskih nekretnina, poboljšanje položaja mladih, brige za osobe treće životne dobi, podršku učenicima, studentima, boračkim kategorijama i drugo.

Iako je nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad bio u 15-odnevnoj javnoj raspravi, nije bilo primjedbi niti prijedloga. Danas je ovaj prijedlog vraćen na doradu, uz zaključak da se vijećnici aktivnije uključe.

Na početku današnje sjednice Općinskog vijeća kratku prezentaciju održali su Alija Žutić i Rusmir Alihodžić, mladi momci koji se uspješno bave inžinjerskom geodezijom i srodnim oblastima, te novim metodama i tehnikama mjerenja u geodeziji. Prije dvije godine, Alija je uspješno pokrenuo ovu kompaniju zahvaljujući start-up sredstvima koja je dobio od Općine Stari Grad. Istakao je kako su željeli pokazati svoju zahvalnost za pomoć koju su dobili kada im je bila najpotrebnija i pokazati da je njihova ideja uspjela. Tokom prezentacije prikazali su 3D model Kozije ćuprije. „Danas naša kompanija GeoGis Studio ima pet uposlenih, od toga tri visokoobrazovana inžinjera i nadam se da ćete i ubuduće podržavati mlade ljude na njihovom putu do uspjeha,“istakao je Žutić.