Asfaltira se ulica Golobrdica u mjesnoj zajednici Logavina

Počelo je asfaltiranje ulice Golobrdica u naselju Logavina, dužine 323 metra.

Tokom sanacije ovog lokalnog puta, firma „Vodovod i kanalizacija“ uradila je ispitivanje fekalne i oborinske kanalizacione mreže, a kompanija BH Telecom zamijenila svoje instalacije tamo gdje je bilo potrebno. Pored toga, urađeno je i čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda, izdizanje šahtova, šibera i rešetki na potrebnu visinu. Izvođač radova je firma Grakop iz Kiseljaka.

Inače, sanacija ulice Golobrdica bila je jedan od najavljenih i planiranih ovogodišnjih projekata u mjesnoj zajednici Logavina, a njena sanacija ima veliki značaj za mještane ovog naselja. Projekat sa oko 111.000 konvertibilnih maraka finansira Općina Stari Grad.

 

Brojni projekti urađeni ove godine

Značajna su izdvajanja za projekte u mjesnoj zajednici Logavina u 2019. godini. Od početka godine sanirano je i izgrađeno nekoliko potpornih zidova: od Karpuzove broj 39 do ulice Muse Ćazima Ćatića broj 18, ulici Braće Eskenazi, ulici Logavina...

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Logavinoj dobila je savremenu opremu za elektro i ultrazvučnu terapiju, uređaje za lasersku terapiju, laser sonde i druge aparate potrebne za pružanje kvalitetnih usluga iz primarne zdravstvene zaštite. Radi se o projektu „Zdrav život u zajednici“ vrijednom oko 20.000 KM.

Istovremeno, rade se i veliki infrastrukturni projekti poput: restauracije zgrade Muzičke akademije, obnove objekta osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“, a nedavno je počela i izgradnja dječijeg igrališta za Vrtić „Bajka“.

Nabrojani projekti vrijedni su oko 1.300.000 KM.