Sanirani trotoari u ulici Mula Mustafe Bašeskije

Završena je sanacija desne strane trotoara u ulici Mula Mustafe Bašeskije, od tramvajske stanice Baščaršija do taxi štanda Markale. Radovi su se izvodili proteklih mjesec dana, a na dionici je uklonjen stari oštećeni asfalt, urađena nova podloga i asfaltiranje. Radilo se na dužini od oko 500 metara, etapno. S obzirom na frekventnost ove dionice, radovi su se izvodili najvećim dijelom noću, uz saglasnost Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Projekt je finansirala Općina Stari Grad, a radove je izvodila firma OXA d.o.o.

Važno je naglasiti da su prije dvije godine sanirani i trotoari s lijeve strane ulice Mula Mustafe Bašeskije. Općina Stari Grad tada je finansirala radove sanacije trotoara od Muzeja Jevreja do Gradske tržnice (lijeva strana), u ukupnoj dužini od 323 metra, a sanaciju je radilo preduzeće JKKP“Rad“.

Završetkom radova na desnoj strani trotoara okončan je projekat rekonstrukcije najoštećenijih dijelova trotoara u samom srcu Starog Grada, u ulici Mula Mustafe Bašeskije..